Terug naar boven

Beschrijving

Op dinsdag 18 juni organiseert Nuffic een gratis bijeenkomst over internationalisering in de regio Noord. Doel van deze middag is elkaar ontmoeten en inspireren! De keynote wordt verzorgd door Michiel Kasteleijn, kwartiermaker Internationale School Friesland. Hij zal de ins- en outs rond het opzetten van een internationale school in Friesland toelichten. Wat is het nut en de noodzaak van een internationale school en wat is het belang voor Friesland?

Programma

  • 15.45 - 16.15 Inloop met koffie en thee
  • 16.15 - 16.20 Welkomstwoord
  • 16.20 - 16.40 Keynote door Michiel Kastelijn
  • 16.40 - 16.50 Pauze
  • 17.00 - 18.00 Workshops
  • 18.00 - 18.30 Afsluiting met soep en broodje

Workshops

Na het plenaire deel kun je kiezen uit 5 workshops:

1. Europees Burgerschap, hoe dan?

Het bevorderen van burgerschap in het onderwijs staat flink in de belangstelling, maar hoe zit dat met Europees burgerschap? Nicole Wieringa laat je kennis maken met het EPAS-programma waarbij Europees burgerschap centraal staat. Een lezing? Welnee, we gaan samen “aan de slag” zodat je na een (klein) uur niet alleen zelf meer weet over de EU en EPAS, maar vooral ook hoe je de EU dichter bij jouw leerlingen brengt. Zij zijn immers degenen die de EU in de toekomst vormgeven.

Nicole Wieringa ontwikkelt extra curriculaire activiteiten op het gebied van de Europese Unie en burgerschap. Zij is één van de twee Nederlandse trainers binnen het EPAS programma, moderator van een groot netwerk van EU-scholen (400 scholen), Erasmus+ projectcoördinator en mede-ontwikkelaar/schrijfster van lesprogramma’s.

2. Erasmus+ projecten en accreditatie

Learning Hub is de poort voor onderwijsontwikkeling- en vernieuwing van en naar Friesland. In deze workshop vertelt oprichter Frank Hiddink welke subsidies er zijn er voor Europese samenwerking en op welke manier Learning Hub hierbij ondersteunt.

Frank Hiddink is oprichter van Learning Hub Friesland en ondersteunt scholen o.a. bij het doen van aanvragen van Erasmus+ subsidies.

3. Je woordje klaar in de wereld van morgen!

De vakinhouden en eindexamens voor het voortgezet onderwijs worden op dit moment herzien. Voor de moderne vreemde talen betekent dit, dat leerlingen naast taalvaardigheid ook leren in de domeinen taal- en cultuurbewustzijn. Je krijgt voorbeelden van taaltaken waarin wordt geleerd in alle drie domeinen en gaat zelf aan de slag met het vinden van passende mogelijkheden voor je eigen praktijk.

Inge Elferink is vakdidacticus aan de eerstegraads lerarenopleiding Frans van de Rijksuniversiteit Groningen en lerarenopleider aan NHL Stenden Hogeschool. Ook is ze vice-voorzitter van de vakdidactiekcommissie Frans van Levende Talen.
Aly Jellema is lerarenopleider bij de lerarenopleidingen Duits-Frans van NHL Stenden en instituutsopleider voor opleidingsschool FROSK. Vanuit het lectoraat Didactiek voor Vak en Beroep van NHL Stenden doet ze onderzoek naar professioneel handelingsvermogen bij vernieuwende taaldidactiek.

4. Kiezen voor taal

In deze workshop krijg je inzichten en ideeën over het enthousiasmeren van je leerlingen voor een tweede vreemde taal en hoe je als collega’s door middel van samenwerking tussen alle MVT-secties elkaar en de taalvakken kunt versterken binnen het curriculum van jouw school.

Marie Louise Lubbers is van huis uit docent Duits en werkt als projectmedewerker bij Nuffic voor het netwerk Duits en Frans (LinQ).

5. Global Citizen Network scholen

Het Global Citizen Network van Nuffic bestaat uit ruim 80 middelbare scholen. Wat houdt het netwerk in? En hoe geeft het Veluws College in Apeldoorn vorm aan wereldburgerschap en internationalisering? Het uitwisselen van kennis en ervaringen met collega’s staat centraal. Je gaat met inspiratie en nieuwe contacten naar huis!

Frederiek van Lieshout is projectleider internationale leerroutes en coördinator Global Citizen Network van Nuffic.
Emiel Bello is coördinator internationalisering en docent aardrijkskunde bij het Veluws College Apeldoorn.

Aanmelden

De bijeenkomst is gratis.

Aanmelden kan via de knop bovenaan of door te mailen naar Floor Haanstra (fhaanstra@nuffic.nl), regioadviseur Noord-Oost. Geef bij je aanmelding ook door welke van de vijf workshops je wilt volgen.