Winnaars Junior Speaking Contest 2018 bekend

meer over:
16 leerlingen uit de onderbouw van het tweetalig voortgezet onderwijs streden op 10 april 2018 voor de 15e keer om de titel wie de beste speech in het Engels kan voordragen.
Winnaars Junior Speaking Contest 2018

Winnaars van de Junior Speaking Contest 2018 zijn Allegressa Kidimbu van het Heerenlanden College uit Leerdam (tweede klas) en Simon van Gelder van Het Stedelijk Lyceum, College Zuid, uit Enschede (derde klas). De publieksprijs ging naar Tim Stoelinga van het Wolfert Tweetalig in Rotterdam.

Nuffic organiseert al sinds 2004 jaarlijks deze wedstrijd, waarbij leerlingen uit de tweede en derde klas het tegen elkaar opnemen. Er is een aparte competitie voor beide leerjaren. De leerlingen krijgen een thema, aan de hand waarvan zij een Engelse speech moeten geven van maximaal 4,5 minuten. Dit jaar namen 87 tweetalige scholen deel aan de wedstrijd.

Living my fantasy

In het Theater De Lieve Vrouw streden 16 leerlingen uit de tweede en derde klas van havo en vwo om de titel. Alle zestien hebben ze een Engelse speech bedacht binnen het thema ‘Living my fantasy’, die ze mochten voordragen voor publiek. Daarna kregen ze vragen van het question panel.

De jury heeft de finalisten beoordeeld op zowel de inhoud en originaliteit van hun speech, als de overtuigingskracht ervan. Dit jaar noemde de jury het niveau van de inzendingen “erg hoog”, en de inzendingen noemde ze “divers en interessant”. Daarnaast telde ook hun presentatie mee en de manier waarop de finalisten de vragen beantwoordden. Het publiek koos daarnaast haar favoriet uit alle deelnemers voor de Publieksprijs.

Regionale voorrondes

Voorafgaande aan de finale vonden de afgelopen maanden regionale rondes plaats op verschillende scholen verspreid in Nederland. De 16 finalisten kregen een workshop aangeboden om zich voor te bereiden op de finale.

Winnaar tweede klas

De winnaar dit jaar onder de tweedeklassers is Allegressa Kidimbu van het Heerenlanden College uit Leerdam. De titel van haar speech was ‘Legacy or Fantasy’. Haar wens is om een nalatenschap van liefde, geluk en inspiratie achter te laten en anderen te inspireren hetzelfde te doen.

Runner-up tweede klas

Runner-up bij de tweedejaars is Rosanne Botland van het OBC Bemmel. Haar speech “F.A.C.E” ging over de vraag of wereldvrede haalbaar is. Volgens haar wel, want die begint bij iedereen thuis.

Winnaar derde klas

De winnaar van de derdeklassers is Simon van Gelder van Het Stedelijk Lyceum, College Zuid, uit Enschede. De titel van zijn speech ‘1977’, verwijst naar het jaar waarin de eerste Star Wars-film uitkwam. Hij vertelde vol passie hoe graag hij in een wereld zou willen leven met robots, aliens en ruimteschepen.

Runner-up derde klas

De runner-up uit het derde jaar is Quincy Janssen van het Marnix College in Ede. De titel van haar speech was ‘The why of fantasy’. Deze ging over de reden waarom iemand zou moeten fantaseren en dagdromen.

Publieksprijs

De publieksprijs was voor Tim Stoelinga van het Wolfert Tweetalig in Rotterdam. Hij wist het publiek voor zich te winnen met zijn speech ‘Being a dragon’, waarin hij vertelde waarom iedereen een draak zou moeten willen zijn.

Er schuilt een hele wereld achter taal

16 september 2019
Waarom leren we een vreemde taal? Zo kun je je beter redden in het buitenland en bij contact met internationale handelspartners. Maar taal is meer dan functioneel communiceren alleen. Daar zou in ons onderwijs meer aandacht voor moeten zijn, vindt Anna Kaal, docentopleider en onderzoeker aan de VU.

Ook het ho kan zijn voordeel doen met CLIL

17 juni 2019
CLIL is vooral bekend uit het voortgezet onderwijs. Maar deze didactiek is juist ook heel geschikt voor de studenten met diverse achtergronden op hogescholen en universiteiten, vindt Marloes Ambagts-van Rooijen van de Haagse Hogeschool.

LinQ-startbijeenkomst

19 september 2019 10:00 - 19 september 2019 15:30
Aristo, Utrecht
Ben je docent Frans of Duits en heb je je sectie ingeschreven voor het LinQ-netwerk? De startbijeenkomst is het begin van je 1e jaar als LinQ-school.