Win € 5.000 met Europees Talenlabel

BuurTaal: beter een goede buur dan een verre vriend. Dat is het thema van het Europees Talenlabel 2018. Doe mee en win de hoofdprijs van € 5.000! Meld je taalproject aan voor 1 oktober.

Het idee erachter is dat het leren van taal leuk en resultaatgericht moet zijn. Daarvoor is meer nodig dan alleen klassikaal onderwijs. Nieuwe methoden zorgen ervoor dat leerlingen geïnspireerd en gemotiveerd raken.

Het thema in 2018 is Buurtaal. Nuffic, die het Europees talenlabel in Nederland organiseert, is op zoek naar projecten die buurtalen op een innovatieve en grensoverschrijdende manier stimuleren. Bijvoorbeeld projecten die de Franse en Duitse taal promoten voor een betere integratie met het buurland. Friese projecten komen ook in aanmerking.

Inburgering

Een goed voorbeeld van zo’n innovatief buurtaalproject is de winnaar van 2017: het Pascal College uit Zaandam met het project Parcours d’intégration civique. De bedenker ervan is Astrid Eelkema, docente Frans.

Het project houdt in dat leerlingen van 5 vwo in groepjes van 3 een inburgeringscursus verzorgen voor de Franse taalassistent. Dat is een masterstudent uit Frankrijk die in het kader van zijn studie ongeveer 5 maanden stage loopt op de school en lessen verzorgt. De leerlingen maken de student in het Frans ‘wegwijs’ in Nederland.

Meer begrip

Dat doen ze aan de hand van een culturele activiteit die de leerlingen zelf verzinnen. Dat kan een bezoek aan Amsterdam op Koningsdag zijn, maar ook een korfbaltraining of het bijwonen van een rapconcert in een jeugdhonk. Daarna interviewen ze de student over de thema’s van de activiteiten, voor de uitwisseling van interculturele overeenkomsten en verschillen. Op die manier verbeteren de leerlingen hun taalvaardigheid en ontstaat er meer begrip voor elkaars cultuur.

“Het doel is dat leerlingen over een drempel heengaan en in het Frans durven te communiceren. Tijdens de activiteit praten ze alleen maar Frans”, legt Astrid Eelkema uit. “De student is vaak begin twintig dus de afstand tot de leerlingen is klein. Daarnaast is de cultuurcomponent belangrijk. We hebben het er in de klas ook over in hoeverre die ander ‘anders’ is en hoe we gemakkelijk tot stereotypering en vooroordelen komen, en hoe we dat kunnen vermijden”.

Het project past in de leerlijn die het Pascal College, een zogenaamde Elos-school, heeft ontwikkeld voor intercultureel leren. Europa als leeromgeving op school (Elos) is een internationale leerroute voor het voortgezet onderwijs. Met Elos werken leerlingen aan hun interculturele competenties.

Drijfveer

Het project Parcours d’intégration civique won de eerste prijs van € 5.000 en de publieksprijs van € 1.250. “We hadden niet verwacht dat we de eerste prijs zouden winnen, gezien de concurrentie”, zegt Eelkema. “Dit is een klein en eenvoudig project terwijl er ook veel grotere projecten meededen waar veel geld in omging.”

“Mijn drijfveer om aan deze prijsvraag mee te doen was om dit initiatief te delen. Iedere school die met taalassistenten werkt, kan dit doen. En docenten van andere scholen zijn inderdaad geïnteresseerd”, aldus Astrid Eelkema.

Voor wie?

Alle onderwijsinstellingen (po, vo, mbo en ho), het bedrijfsleven en de talensector kunnen meedingen naar het Europees Talenlabel. Maar ook maatschappelijke organisaties, overheden, ziekenhuizen, gevangenissen, media etc. worden aangemoedigd om hun buurtaalproject in te dienen. In totaal zijn er 4 prijzen beschikbaar.

Meer informatie

Vul voor 1 oktober 2018 het inschrijfformulier in. De uitreiking van het Europees Talenlabel 2018 vindt plaats op de Landelijke Studiedag Levende Talen op 2 november 2018. Op onze website vind je meer informatie over het Europees Talenlabel. Of neem contact op met Joany Doornik via talenlabel@nuffic.nl.

Taalassistenten

Meer weten over taalassistenten en de subsidie die Nuffic daarvoor beschikbaar stelt? Kijk op onze website.