“We redden het niet meer met alleen Nederlanders”

meer over:
We vroegen ENTER, een bedrijf met veel internationaal personeel dat gespecialiseerd is in high tech projecten, naar het waarom en de voor- en nadelen van internationale afgestudeerden.
hightechsector.jpg

Uit de laatste stayrate analyse van Nuffic blijkt dat bijna een kwart van de internationale studenten vijf jaar na het afstuderen in Nederland is gebleven. Met name uit technische studies blijven er relatief veel internationale talenten hier wonen. Een discipline waarvoor op de arbeidsmarkt flinke tekorten bestaan.

Patrick van Noort werkt alweer zes jaar bij ENTER en heeft in die tijd het aantal internationale werknemers zien toenemen. De 200 werknemers van ENTER komen inmiddels uit 30 verschillende landen en werken aan high tech projecten bij een grote variëteit aan opdrachtgevers. Van grote multinationals als ASML en Shell tot bedrijven in het MKB.

Zoektocht naar personeel met specifiek profiel

“Nederland is een echt kennisland met een sterke high tech sector. Voor onze opdrachtgevers is het vaak flink zoeken naar goed personeel met heel specifieke profielen. We merken dat deze mensen in Nederland nauwelijks te vinden zijn. Daarom kijken we ook heel bewust over de grens, zowel naar internationale studenten die hier willen blijven na afstuderen, als naar kennismigranten die naar Nederland willen komen om te werken”.

Taalbarrière

Toch is het niet een kwestie van ‘zomaar’ internationaal talent aannemen en plaatsen, weet van Noort. “Vaak is er toch sprake van een taalbarrière. In steeds meer technische bedrijven is de voertaal op de werkvloer Engels en wordt veel documentatie ook in het Engels vertaald. Desalniettemin zie je nog steeds dat het niveau van taalbeheersing erg kan verschillen. In de ene functie is dat belangrijker dan in de andere, dus het is zeker iets om rekening mee te houden”.

Studenten beter geïntegreerd

“Daarnaast is het ook belangrijk om te letten op cultuurverschillen. Als je gaat werven buiten de landsgrenzen spreek je mensen die vaak wel iets van Nederland weten, maar natuurlijk nog geen ervaring hebben met de Nederlandse werkcultuur. Hoewel we veel investeren in de persoonlijke begeleiding en ontwikkeling van personeel, breng je de sociale vaardigheden die horen bij de Nederlandse werkcultuur niet zomaar bij met een cursus van een paar dagen”.

Het voordeel van internationale studenten komt dan al gauw naar boven, zegt van Noort. “Zij zijn al veel meer gewend aan de Nederlandse cultuur en hebben hier ook een sociaal leven opgebouwd. Ze weten daardoor vaak zekerder dat ze in Nederland willen blijven en integreren gemakkelijker in een bedrijf. Ook is het een voordeel dat zij ook bij een sollicitatiegesprek kunnen zijn in plaats van een gesprek via Skype.”

Advies aan andere bedrijven

Als advies aan andere bedrijven geeft van Noort mee dat het belangrijk is om oog te hebben voor alle aspecten die internationale werknemers met zich meebrengen. “Denk bijvoorbeeld aan het traject van verblijfsvergunningen dat lang kan duren en aan de eventuele uitdagingen van taal en integratie en of iemand past in de cultuur van het bedrijf. Bedrijven doen er verstandig aan om de nieuwe medewerker actief op te nemen door bijvoorbeeld Engels te spreken tijdens de lunches en hem of haar te betrekken bij sociale activiteiten, meer nog dan Nederlandse werknemers.”

Week van de internationale student

In de week van 12 tot 18 november 2017 vindt de Week van de Internationale Student plaats. Door het hele land organiseren hogescholen, universiteiten, gemeenten en Nuffic evenementen om het belang van internationaal talent voor Nederland te laten zien.

Nog meer nieuws over internationalisering in onderwijs? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.

Reactie Nuffic op het interdepartementaal beleidsonderzoek internationalisering

9 september 2019
Nuffic is blij met de bevestiging van de grote waarde die het kabinet aan internationalisering toekent voor het onderwijs, wetenschap, samenleving, economie en arbeidsmarkt.

Wim Deetman over 10 jaar Wim Deetman Studiefonds

18 juni 2019
Met een feestelijke bijeenkomst in Nieuwspoort kwam op 14 juni na tien jaar een einde aan het Wim Deetman Studiefonds. Destijds mochten 49 internationale studenten met een beurs studeren in Den Haag. Oud-burgemeester, ex-minister van OCW en oud-voorzitter van Nuffic, Wim Deetman over ‘zijn’ fonds.

Week of the International Student 2019

16 november 2019 09:00 - 22 november 2019 23:00
Verschillende locaties
Activiteiten van onderwijsinstellingen in heel Nederland.