‘We hebben de verplichting om burgers te helpen internationaal competent te worden’

Steeds meer leerlingen en studenten komen in aanraking met internationalisering, maar lang nog niet iedereen. "Daar mag wel wat meer voor gebeuren", vindt Rob Schuur van de Onderwijsraad.
Rob Schuur

Wat vind je de belangrijkste bevindingen van het rapport Internationalisering in Beeld, dat we onlangs presenteerden?

“De conclusies die Nuffic in dit rapport meegeeft verrassen mij niet. Dat zeg ik zowel met de pet op als lid van de Onderwijsraad, als met de pet van de bestuurder van het ROC Noorderpoort. Uit het rapport blijkt dat nog lang niet alle leerlingen en studenten in het onderwijs te maken krijgen met internationalisering. We hebben als Onderwijsraad twee jaar geleden ons eigen advies uitgebracht, Internationaliseren met ambitie en daar destijds al de stevige boodschap ingezet dat er meer moet gebeuren voor internationalisering. In mijn waarneming is er de afgelopen jaren echt niet veel gebeurd: het zijn niet meer dan een paar kleine stappen.”

Waarom is het zo belangrijk dat iedereen in Nederland internationale competenties meekrijgt vanuit het onderwijs?

“We leven in een wereld die snel globaliseert. Ook in Nederland kennen we een samenleving die divers en multicultureel is en hebben we te maken met een snel internationaliserende arbeidsmarkt. In tien jaar tijd hebben we dan ook enorme veranderingen gezien. Daarom is het urgent dat jonge mensen anders toegerust worden dan dat we voorheen gewend waren.”

Een van de sectoren waar nog niet zo veel gedaan wordt aan internationalisering is het mbo, de sector waar u werkt. Hoe komt dat?

“Bij het mbo zit geen traditie als het gaat om internationalisering. In het mbo is er nauwelijks druk vanuit arbeidsmarkt, bedrijfsleven of onderwijs om internationalisering hoger op de agenda te zetten. Bij Noorderpoort is er al een langjarige traditie voor buitenlandse stages in de horeca en toeristische opleidingen, ook omdat de branche dat eist. Bij verpleegkunde is die er bijvoorbeeld niet. Voor verpleegkunde waren er enkele jaren geleden onvoldoende stageplaatsen. Vervolgens zijn we over de grens gaan zoeken en vonden uiteindelijk stageplaatsen in een aantal Duitse ziekenhuizen. Zo moesten onze studenten wel rekening houden met andere taal en cultuur. De jonge mensen hebben de geur van internationaal werken in de neus gekregen. En dat bevalt ze goed. Bij ons is internationalisering dus deels op gang gekomen door een noodzaak. Het is geen consequentie van gestuurd beleid geweest. Dat zou het echter wel meer moeten zijn. Kwalificatiedossiers zouden daarop ingericht moeten worden.”

Wat heeft student motorrijtuigtechniek eigenlijk aan internationale competenties? Die gaat toch vooral hier in Nederland in een garage aan de slag?
“Ja, maar juist in die garage krijgt hij of zij ook te maken met een toenemend aantal collega’s die uit andere culturen afkomstig zijn. Door krapte op de arbeidsmarkt zie je bovendien ook meer werknemers uit andere EU-landen hier komen. Je moet met andere culturen kunnen samenwerken. Een garagemedewerker heeft misschien geen buitenlandse mobiliteitsdiploma’s, maar heeft wel degelijk internationale competenties nodig. Nieuwe technologieën stoppen niet bij de grens, denk aan waterstof en elektrisch rijden. Dit is een internationale markt, met leveranciers uit allerlei landen.”

Om internationalisering in het onderwijs sneller te laten indalen stelt u in Trouw dat de overheid dan maar scholen moet verplichten al hun leerlingen een internationaal lesonderdeel aan te bieden. Hoe moet dat er uitzien?

“In Nederland hebben we ambities om uiteindelijk iedereen met internationale competenties van school te laten komen. Als die ambities niet enthousiast worden opgepikt, dan kun je als overheid instrumenten inzetten om het eindperspectief te bereiken wat je voor ogen hebt. Denk aan het stellen van internationalisering in de kerndoelen in het po en vo of in de kwalificatiedossiers in het mbo. Dat zijn voorbeelden van stuurmiddelen die je als overheid kan inzetten.”

Moeten we het dan uiteindelijk in de wet gaan vastleggen dat elke leerling internationalisering krijgt?
“Ja, zeker als het onderwijsveld het niet snel genoeg oppakt. Dan maar vastleggen in kerndoelen en kwalificatiedossiers.”

Nuffic publiceerde eind januari Internationalisering in Beeld, waarin voor het eerst alle cijfers over internationalisering in het onderwijs bij elkaar zijn gebracht.

Nog meer nieuws over internationalisering in onderwijs? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.

Wat zijn de gevolgen van corona voor internationalisering? Deel 2: digitalisering

21 april 2020
Internationale samenwerking is essentieel om de coronacrisis door te komen. Maar grootschalige verschuivingen in de internationalisering van het onderwijs lijken onvermijdelijk. Wij inventariseren wat hierover zoal geschreven wordt.

Internationale studentenmobiliteit: wat gaat er veranderen?

8 april 2020
Internationale samenwerking is essentieel om de coronacrisis door te komen. Maar grootschalige verschuivingen in de internationalisering van het onderwijs lijken onvermijdelijk. In een serie artikelen inventariseert Nuffic wat hierover zoal geschreven en gezegd wordt.

Webinar Internationalisation at Home

25 juni 2020 13:00 - 25 juni 2020 16:00
Online
Webinar van Nuffic en Hogeschool Utrecht over Virtual Exchange (VE).