Wat was er bijzonder in 2017?

In 2017 werd Nuffic 65 jaar! De Nederlandse Unesco Commissie werd 70 en we vierden 30 jaar Erasmus+.

Misschien zijn we elkaar wel tegengekomen op ons jaarcongres, bij het debat over internationalisering voor de verkiezingen, of op de 8ste landelijke dag van het tweetalig onderwijs. Daar waren meer dan 800 leerlingen, leraren, decanen en andere bezoekers.

Tweetalig onderwijs

Er was afgelopen jaar veel aandacht voor tweetalig onderwijs (tto). Op middelbare scholen kregen bijna 40.000 leerlingen de helft van hun vakken in het Engels of een andere vreemde taal. 33 mbo-scholen zijn lid van het tto-netwerk.

Mbo

We konden vaststellen dat 7% van de mbo-ers voor studie of stage naar het buitenland gaat. Andersom begeleidde Nuffic 20 Chinese docenten die in Nederland scholen voor middelbaar beroepsonderwijs bezochten.

Mobiliteit

In de week van de internationale student publiceerden we dat er meer dan 110.000 buitenlandse studenten in Nederland waren. Meer dan ooit! In het najaar organiseerden we een ‘highlevelbijeenkomst’ om meer internationaal talent in Nederland te houden.

Nieuwe diensten

In 2017 bood Nuffic diverse nieuwe, op-maat-gemaakte diensten aan. Hogescholen en universiteiten vroegen bijvoorbeeld om specifieke cijfers en onze analyse daarvan, om zo de landen te kiezen waar zij studenten gaan werven. Ook voor het primair en voortgezet onderwijs hebben we steeds meer data. In landen met een Nuffic Neso-kantoor hielpen we instellingen onder andere om webinars te organiseren of (toekomstige) studenten ter plekke toetsen af te nemen.

Orange Knowledge

Met gepaste trots konden we in 2017 ‘Orange Knowledge’ lanceren, het nieuwe programma voor onderwijssamenwerking met lage- en middeninkomenslanden. Met deze opvolger van de programma’s NICHE en NFP helpen we de komende jaren vele organisaties en mensen in uiteenlopende landen zich verder te ontwikkelen.

Vluchtelingen

Nuffic gaf advies over het onderwijsniveau van in totaal meer dan 30.000 personen. Onder hen waren 4.500 vluchtelingen, die we zo hielpen bij hun eerste stappen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Samen met andere organisaties voerden we het programma HOPES uit. Dat zorgt voor een beter toekomstperspectief voor duizenden Syriërs. Tientallen projecten konden van start gaan om het hoger onderwijs in de Syrische regio te verbeteren.

Erasmus+

Met een beurs van Erasmus+ gingen meer dan 10.000 Nederlandse studenten voor studie of stage naar het buitenland. Leraren konden nascholing gaan volgen in het buitenland en ruim 2.000 leerlingen konden samen met leerlingen in andere landen gaan leren over wereldburgerschap.

Diplomawaardering tijdens COVID-19

20 mei 2020
Wat zijn de mogelijke gevolgen van COVID-19 op de erkenning van diploma's? Wereldwijde samenwerking zorgt voor eenduidigheid.

‘Universiteiten laten zich nu wereldwijd van hun beste kant zien’

17 april 2020
Bert van der Zwaan over de gevolgen van de coronacrisis

EAIE-conferentie 2020

13 oktober 2020 09:00 - 16 oktober 2020 17:00
Fira Barcelona, Barcelona
Jaarlijkse Europese netwerkconferentie voor hoger onderwijs.