Vraag naar kamers blijft groot door internationale studenten

Hoewel er minder eerste- en tweedejaarsstudenten op kamers gaan, neemt het aantal uitwonenden de komende jaren niet af. Dat staat in de nieuwe Landelijke Monitor Studentenhuisvesting.

Er komen namelijk steeds meer studenten uit het buitenland. De verwachte toename is de komende 8 jaar ongeveer 40 procent: 26.800 internationale studenten die hier een volledige studie doen en 6.400 die hier een deel van hun opleiding volgen. De forse groei van het aantal internationale studenten vormt een grote uitdaging voor studentenhuisvesters, schrijft hun samenwerkingsverband Kences in een begeleidend persbericht. Directeur Ardin Mourik verwacht dat er grote tekorten aan kamers blijven in diverse studentensteden.

Ongelijke spreiding

Een reden is volgens Mourik dat de spreiding van de internationale studenten over Nederland ongelijk is. Het afgelopen studiejaar waren vooral Amsterdam, Maastricht, Groningen en Rotterdam in trek: bijna de helft van de 84.000 internationale studenten studeerde in een van deze 4 steden. De komende jaren staat met name Wageningen een uitdaging te wachten bij het huisvesten van studenten. Die stad krijgt naar verwachting te maken met een groei van 31 procent in 2024-2025, ook door meer Nederlandse studenten.

Duidelijkheid nodig

De kamernood onder internationale studenten was de afgelopen maanden weer volop in het nieuws. Dat leidde onder meer tot de vraag of universiteiten en hogescholen niet te enthousiast werven in het buitenland. Studentenhuisvesters zeiden eerder in Transfer dat ze uit de voeten kunnen met een verdubbeling of verdrievoudiging van het aantal internationale studenten, zolang er maar duidelijkheid is over de prognoses. 9 instellingen hebben inmiddels gemeld welke ontwikkelingen zij verwachten.

Lees meer in het artikel hierover in Transfer‌ (2.9 MB).

Gezamenlijk actieplan

“Het huisvestingsprobleem is een keerzijde van de grote populariteit van het Nederlandse hoger onderwijs”, zegt directievoorzitter Freddy Weima van Nuffic. “Als klein land zijn we aantrekkelijk voor veel buitenlandse studenten. We hebben daardoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid om hen goed op te vangen en te huisvesten. Instellingen, huisvesters en regionale overheden werken daar hard aan. Maar op landelijk niveau zou er meer aandacht moeten komen voor het huisvestingsprobleem. Nuffic brengt al verschillende partijen in landelijk verband bij elkaar zoals in de regiegroep de Rode Loper. Wat ons betreft zou er een gezamenlijk landelijk actieplan opgesteld moeten worden door alle betrokken instanties, zoals de onderwijsinstellingen, koepels en ministeries, om dit probleem goed aan te pakken”.

Landelijke monitor studentenhuisvesting 2017‌ (5.9 MB)

Factsheet Studentenpopulatie & Studentenhuisvesting 2017‌ (1.1 MB)

Wat zijn de gevolgen van corona voor internationalisering? Deel 4: onderzoek

26 mei 2020
Internationale samenwerking is essentieel om de coronacrisis door te komen. Maar grootschalige verschuivingen in de internationalisering van het onderwijs lijken onvermijdelijk. Wij inventariseren wat hierover zoal geschreven wordt. Vandaag deel 4: onderzoek.

Reactie Nuffic op het interdepartementaal beleidsonderzoek internationalisering

9 september 2019
Nuffic is blij met de bevestiging van de grote waarde die het kabinet aan internationalisering toekent voor het onderwijs, wetenschap, samenleving, economie en arbeidsmarkt.