‘Vaardigheden moeten centraal staan bij burgerschap en taal’

meer over:
Wat gaat er veranderen voor het talenonderwijs en hoe gaat burgerschap er uitzien? Voor het laatst kan feedback worden gegeven op de voorstellen van curriculum.nu.
Basisschoolkinderen doen spel met Engelse woorden

“Over het algemeen zijn we tevreden met wat er nu ligt”, zegt Stephan Meershoek, manager dienstverlening primair en voortgezet onderwijs bij Nuffic. “Het is wel echt een tussenproduct, dus nog globaal. We weten nog niet precies wat dit gaat betekenen voor de inhoud van het onderwijs.”

Laatste feedback op curriculum.nu

Onder de vlag ‘curriculum.nu’ zijn ontwikkelteams van schoolleiders en leraren vorig voorjaar begonnen met het formuleren van voorstellen om de kerndoelen en eindtermen voor het primair en voortgezet onderwijs te herzien. In mei kwamen de laatste conceptvoorstellen naar buiten. Nuffic organiseerde kort daarna een bijeenkomst om feedback te verzamelen voor de leergebieden burgerschap en Engels/moderne vreemde talen.

Wie nog feedback wil geven, kan dat tot 11 augustus doen, ook voor Engels/MVT en burgerschap. In oktober worden de definitieve voorstellen aangeboden aan minister Slob.

Vaardigheden

Nu loopt de onderwijspraktijk vaak achter op de meest recente kennis en ideeën over hoe je effectief een taal kunt leren, constateert Meershoek. Hij is blij dat daar verandering in komt, bijvoorbeeld door de grote nadruk op taal als communicatiemiddel. “De vaardigheden staan centraal, met woordenschat en grammatica als ondersteunde kennis.” Daarnaast spreekt het Meershoek aan dat interculturele competenties worden gekoppeld aan taal.

Ook de aandacht voor meertaligheid kan zijn goedkeuring wegdragen, omdat kennis van de ene taal kan helpen bij het leren van de andere. Meershoek is benieuwd welke plek vreemde talen (Engels, buurtalen en meertaligheid) zullen krijgen in het basisonderwijs.

Mondiaal karakter

In de bouwstenen van het leergebied ‘burgerschap’ komt een mondiaal karakter naar voren. Daar is Meershoek tevreden over, al kan het in zijn ogen beter. “Er is nu aandacht voor zowel diversiteit als globalisering. Maar hoe je je moet verhouden tot andere mensen of culturen, krijgt weinig aandacht.”

Een andere kanttekening is de nadruk op kennis bij burgerschap. Volgens Meershoek zou het ook moeten gaan over vaardigheden.

Coherent onderwijsaanbod

Burgerschap als apart vak lijkt Meershoek geen goed idee. “Belangrijk voor de volgende fase is om te bekijken welke elementen van globalisering en wereldburgerschap door de verschillende ontwikkelteams zijn benoemd, en hoe daar een coherent onderwijsaanbod van te maken.” Nuffic zou daar een rol in kunnen spelen, net als in het ondersteunen van scholen bij het in de praktijk brengen van de bouwstenen binnen het thema Engels en moderne vreemde talen.

Kennis

De kritiek dat de curriculumvernieuwing ten koste gaat van kennis, vindt Meershoek onterecht. “Daar gaan de voorstellen heel duidelijk ook over.” Hij is te spreken over de manier waarop zowel experts als ervaringsdeskundigen betrokken zijn en heeft het idee dat het nut heeft om feedback te geven. “Er wordt geluisterd. Maar je krijgt natuurlijk niet iedereen tevreden.”

Nog meer nieuws over internationalisering in onderwijs? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.

Wereldburgerschap op de basisschool

11 november 2019
Hoe geven basisscholen vorm aan wereldburgerschap? Onderzoek hiernaar op een aantal basisscholen in ons land leverde een reeks inspirerende tips en tricks op. “Motivatie vanuit het team is een must.”

Scholen met vvto-keurmerk zien belang ervan voor kwaliteit

6 november 2019
Kost het vvto-keurmerk veel tijd, of draagt het vooral bij aan de kwaliteit? Scholen met zo’n keurmerk zijn in elk geval tevreden, zo blijkt uit onderzoek door Nuffic.

Conferentie Taal en wereldburgerschap in het vo: the next level

15 november 2019 09:30 - 17:00
ReeHorst, Ede
In onze internationaler wordende samenleving spelen taal- en (wereld)burgerschapsonderwijs een hoofdrol. Kom naar de conferentie waar deze belangrijke onderwerpen centraal staan.

SSAT National Conference 2019 en schoolbezoek

4 december 2019 09:30 - 6 december 2019 15:00
International Convention Centre, Birmingham
Bezoek samen met collega’s uit heel Nederland de jaarlijkse nationale conferentie van de SSAT in Birmingham. Het thema is dit jaar ‘Deep Social Justice’, oftewel: gelijke kansen.