Nuffic congres keycords

Uitdagingen internationalisering thema Nuffic Congres

“Duurzaam internationaliseren - hier, daar en online” op 10 oktober 2019. Aanmelding geopend.
meer over:
Welke stappen moeten we nú zetten voor toegankelijke en duurzame internationalisering?
3 minuten

Internationalisering van het onderwijs staat volop in de aandacht. In de politiek, in de media en in de praktijk van het onderwijs. Het aantal internationale studenten in Nederland stijgt, en dat gaat niet zonder de nodige groeipijnen. Op de basisschool wordt het leren van een vreemde taal en wereldburgerschap belangrijker. De eerste havo-leerlingen deden dit jaar eindexamen Chinees en steeds meer mbo-studenten gaan naar het buitenland.

Voor welke uitdagingen zien we ons gesteld? Welke stappen moeten we nú zetten voor toegankelijke en duurzame internationalisering?

Tijdens het Nuffic Congres op 10 oktober 2019 gaan we in gesprek over internationalisering. De thema’s kwaliteit, inclusie en duurzaamheid zijn daarbij leidend. Onderwerpen die spelen van het primair tot het hoger onderwijs plaatsen we in zowel nationale als internationale context.

Direct aanmelden

Gelijke kansen

Waarom is het zo moeilijk om in het Nederlandse onderwijs iedereen gelijke kansen te bieden? Hoe ga je als school om met diversiteit? Socioloog en onderwijsdenker Iliass El Hadioui, bekend van zijn methode ‘De Transformatieve School’, is een van de voornaamste sprekers op het congres. Hij vertelt hoe de straatcultuur met de schoolcultuur kan botsen en deelt zijn visie én aanpak om hier verbetering in te brengen.

Alle sectoren

De workshops en presentaties op het Nuffic Congres zijn samengesteld uit een overweldigende hoeveelheid voorstellen vanuit alle onderwijssectoren. De sessies worden verzorgd door collega’s uit het onderwijs en van Nuffic. Bijvoorbeeld inspirerende sessies over kennisuitwisseling met zuidelijke landen of over het toegankelijk(er) maken van je onderwijs voor achtergestelde groepen. En praktische presentaties over vernieuwingen in het tweetalig onderwijs. Maak kennis met de digitale tools waarmee leerlingen online internationaal kunnen samenwerken, of luister hoe je de international classroom laat bijdragen aan kwaliteit, duurzaamheid en inclusie.

Netwerken

Het programma biedt specifiek gelegenheid om te netwerken. Het ‘netwerkplein’ is bovendien de plek om één-op-één vragen te stellen aan experts van Nuffic. Over alle mogelijke aspecten van internationalisering van het onderwijs.

Lees meer over het Nuffic Congres 2019 en meld je aan.

Internationalisering in het speciaal basisonderwijs

SBO Merlijn is een Haagse school voor speciaal basisonderwijs. Ondanks de uitdagende lespraktijk is de school bijzonder actief op het gebied van internationalisering. Hoe lukt het om, bovenop alle ‘gewone’ onderwijstaken, ook nog met de kinderen op reis te gaan? Hoe zijn zij begonnen? Wat is hun geheim?

Lees het verhaal van SBO Merlijn en kom naar hun workshop op het Nuffic Congres.

'Ik zie een beweging richting nationalisme'

2 oktober 2019
Dubbelinterview met nieuwe en scheidend voorzitter van Raad van Toezicht Nuffic.

Reactie Nuffic op het interdepartementaal beleidsonderzoek internationalisering

9 september 2019
Nuffic is blij met de bevestiging van de grote waarde die het kabinet aan internationalisering toekent voor het onderwijs, wetenschap, samenleving, economie en arbeidsmarkt.