Tweede Kamer wil grip op internationalisering

De Wet taal en toegankelijkheid moet de grootste problemen met internationalisering in het hoger onderwijs het hoofd bieden. Woensdag 11 december werd erover gedebatteerd.
Tweede Kamer

Het debat over de nieuwe wet toont de behoefte om de internationale instroom te beheersen, maar tegelijk ook de wens om internationaal talent te behouden. Partijen zien de wetsbehandeling als een uitgelezen mogelijkheid om hun ideeën over internationalisering tentoon te spreiden en met eigen suggesties te komen.

‘Offensieve kennisstrategie’

Zo roepen VVD en D66 in een aangenomen motie op tot een “zowel offensieve als concurrerende internationale talentstrategie”. Dat lijkt binnen de plannen van minister Van Engelshoven te passen, die aangeeft met een dergelijke strategie te komen in het eerste kwartaal van volgend jaar. Deze kennisstrategie wordt ook geïntegreerd in het buitenlands beleid.

In die strategie zal ook meer duidelijkheid komen over de Neso's, de Nuffic-kantoren die op strategische plekken in het buitenland de Nederlandse kenniseconomie vertegenwoordigen. De minister wil dit netwerk gaan afbouwen. PvdA en GroenLinks roepen de minister op om de meerwaarde van de kantoren eerst te evalueren, alvorens daartoe over te gaan. Een Kamermeerderheid stemde in met dit plan.

Maar ook de internationalisering binnen onze landsgrenzen wordt door partijen uitvoerig naar voren gebracht. D66 en ChristenUnie willen graag dat gezocht wordt naar manieren om internationale studenten langer in Nederland te houden. Ze vinden zich gesteund door een meerderheid van de Kamer.

Van noodzaak naar meerwaarde

De wetswijziging zorgt er onder andere voor dat opleidingen alleen Engelstalig mogen worden als dit meerwaarde heeft. Wat die meerwaarde precies is, dat moet nog blijken. De NVAO is aangewezen om dit toetsen, maar toetsingscriteria laten nog even op zich wachten. Het CDA roept dan ook op tot duidelijkheid en het criterium 'meerwaarde' snel concreet uit te werken.

Instellingen krijgen daarnaast een middel om de internationale instroom te beperken: ze mogen een maximale instroom vaststellen die enkel geldt voor de Engelse variant van een opleiding. Helemaal vrij zijn ze daarin niet. Een commissie gaat bekijken of instellingen een numerus fixus mogen opleggen, wanneer er hoge internationale instroom wordt verwacht. De SP stelt voor dit achteraf pas te toetsen, maar dat ziet de minister niet zitten.

Een kort verslag van het Kamerdebat vind je op de site van de Tweede Kamer.

‘Het gaat om de wil en het vertrouwen in elkaars onderwijsstelsels’

6 juli 2020
Met een diploma krijg je niet automatisch toegang tot een vervolgopleiding in het buitenland. Het kost vaak veel tijd en geld om een diploma erkend te krijgen en dat moet anders.

Wat zijn de gevolgen van corona voor internationalisering? Deel 3: onderwijssamenwerking

8 mei 2020
In deel 3 van onze serie gaan we in op onderwijssamenwerking