Training interculturele vaardigheden bij Nuffic Academy

Vraag Nuffic Academy voor een cursus interculturele vaardigheden voor mbo-docenten en coördinatoren op jouw school.
Intercultureel onderwijs

Hierin krijgen de deelnemers handvatten die van pas komen in het contact met internationale studenten en collega’s en andere buitenlandse contacten. De training werd ontwikkeld door Hinno Bel en Toon van der Ven, twee docenten van Aeres Hogeschool Wageningen. De trainers zetten de bekendste theorieën over internationale vaardigheden op een rij, waarna deelnemers deze leren te gebruiken in de praktijk.

Culturele verschillen

Trainer Toon van der Ven, docent Taalbeheersing en Communicatie en onderzoeker Interculturele communicatie bij Aeres: “Als er iets misgaat in een internationale groep, leer je te begrijpen hoe dat te verklaren is vanuit culturele verschillen. Zo is het bijvoorbeeld handig om te weten wat het kan betekenen om iemand te onderbreken. Fransen móet je soms in de rede vallen, omdat je er anders moeilijk tussenkomt. Engelsen daarentegen vallen juist stil wanneer je dat doet.”

Voor Nederlanders is het volgens Van der Ven vaak zinvol om de kat uit de boom te kijken in contact met andere culturen. “In een samenwerking is het altijd wijs om uit te zoeken hoe het werkt met hiërarchie in die cultuur, en hoe formeel of informeel men met elkaar omgaat. In België is het bijvoorbeeld ongebruikelijk dat een internationaal coördinator beslissingen neemt. Dat doet de directeur van de school.”

Martin Huizinga is adviseur beroepspraktijkvorming en international officer bij ROC Zadkine in Rotterdam. Hij was een van de deelnemers aan de pilot-training. “De training heeft me een goed instrumentarium gegeven om verschillen tussen culturen te zien,” zegt Huizinga. “Hoe meer je je verdiept in andere culturen, hoe beter je ermee om kunt gaan in de praktijk. Ik vond het interessant te leren van de praktijkvoorbeelden van anderen. We moeten veel meer met elkaar delen over onze ervaringen.”

Meer tijd voor casussen

Naar aanleiding van de pilot-training in mei hebben Van der Ven en zijn collega Bel enkele aanpassingen aangebracht. “Het was toch nog erg veel materiaal voor twee dagen, dus hebben we de theorie verder beperkt en meer ruimte gemaakt voor flexibiliteit. Nu is er meer tijd om door te praten over casussen waar de deelnemers zelf mee komen. Mijn taak is meer die van begeleider dan die van docent. Het leerproces is erg interactief.” Volgens Van der Ven viel de pilot in goede aarde bij de deelnemers. “De docenten waren positief-kritisch en erg bereid van elkaar te leren.”

De training is gebaseerd op een training die Van der Ven en zijn collega Hinno Bel ontwikkelden voor hbo-studenten. “We hebben die training sterk verkort, want de training voor studenten duurde zes dagen. Bovendien ligt de nadruk nu nog meer op de praktijk, want de mbo-docenten moeten snel met het geleerde aan het werk kunnen.”

Wil je meer weten over internationalisering in het onderwijs? Volg een training bij Nuffic Academy. Je leert internationalisering toepassen in je werk.

Gratis online modules en lesideeën: #inspiratie

13 april 2020
3 x online lesinspiratie

15 jaar eTwinning: een terugblik

13 januari 2020
‘Werken en praten met collega’s uit andere landen geeft altijd een kick’