Tpo: a new kid on the block

19 basisscholen doen sinds 2014 mee aan een landelijke pilot tweetalig primair onderwijs (tpo).

19 basisscholen doen sinds 2014 mee aan een landelijke pilot tweetalig primair onderwijs (tpo). Leerlingen krijgen 30 tot 50 % van de tijd les in het Engels. Lees meer over de achtergronden, effecten en opkomst van deze nieuwe onderwijsvorm in het nieuwe nummer van MeerTaal.

Een groep wetenschappers volgt de 19 pilotscholen 5 jaar lang en meet onder andere de schoolprestaties van de kinderen. Zij krijgen aanmerkelijk meer lestijd in het Engels dan bij vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto).

In het artikel ‘Over tweetalig primair onderwijs in Nederland – en daarbuiten’, gaan de auteurs Myrna Feuerstake, Yeelen de Jong (beiden werkzaam bij Nuffic) en Karel Philipsen in op het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten en inrichting van het tpo, kijken ze over de landsgrenzen en bespreken ze de opkomst van deze nieuwe vorm van onderwijs.

TPO - A new kid on the block‌ (281.3 kB)

“Het moment om het internationaliserings-beleid onder de loep te nemen”

26 mei 2020
Berita Cornelissen, rector van een scholengemeenschap, over de gevolgen van de coronacrisis

Als eentaligheid tot het verleden behoort

30 januari 2020
Wat er misgaat als je meertaligheid benadert vanuit het oogpunt van de ‘eentaligen’ en hoe je het in de klas juist positief inzet.