Tpo: a new kid on the block

19 basisscholen doen sinds 2014 mee aan een landelijke pilot tweetalig primair onderwijs (tpo).

19 basisscholen doen sinds 2014 mee aan een landelijke pilot tweetalig primair onderwijs (tpo). Leerlingen krijgen 30 tot 50 % van de tijd les in het Engels. Lees meer over de achtergronden, effecten en opkomst van deze nieuwe onderwijsvorm in het nieuwe nummer van MeerTaal.

Een groep wetenschappers volgt de 19 pilotscholen 5 jaar lang en meet onder andere de schoolprestaties van de kinderen. Zij krijgen aanmerkelijk meer lestijd in het Engels dan bij vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto).

In het artikel ‘Over tweetalig primair onderwijs in Nederland – en daarbuiten’, gaan de auteurs Myrna Feuerstake, Yeelen de Jong (beiden werkzaam bij Nuffic) en Karel Philipsen in op het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten en inrichting van het tpo, kijken ze over de landsgrenzen en bespreken ze de opkomst van deze nieuwe vorm van onderwijs.

TPO - A new kid on the block‌ (281.3 kB)

Differentiëren in je Engelse les? Drie Tips

10 februari 2020
Het is niet altijd gemakkelijk om met niveauverschillen in de klas om te gaan. Hoe kun je dat het beste aanpakken? "Zoek het niet alleen in extra werk, maar ook in de leervoorkeuren van de kinderen."

Ouderbijdrage nu echt vrijwillig

18 december 2019
Leerlingen kunnen niet langer geweerd worden van activiteiten als schoolreisjes als ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen.