staat_nwsbrief_apr_2019 NEW.jpg

Inspectie: Studiesucces internationale student niet aanstekelijk

Trends en ontwikkelingen in De Staat van het Onderwijs
meer over:
De Onderwijsinpsectie stelt vast dat het studiesucces van studenten met een Nederlandse vooropleiding niet samenhangt met de mate van internationalisering van de studentengroep in de opleiding.
5 minuten

De hoop dat het grotere studiesucces van internationale studenten een positieve invloed zou hebben op het studiesucces van Nederlandse studenten, wordt niet ondersteund door de cijfers die de Onderwijsinspectie vorige week publiceerde in De Staat van het Onderwijs. In dit jaarlijkse rapport geeft de inpsectie een overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijs.

Ongeacht het percentage internationale studenten in een wo-masteropleiding, ronden steeds meer internationale studenten de studie met maximaal een jaar extra studieduur af. Het rendement van Nederlandse studenten wordt niet lager of hoger naarmate zich meer internationale studenten in de opleiding bevinden.

Zowel in het wetenschappelijk onderwijs als in het hoger beroepsonderwijs studeren internationale studenten sneller af dan studenten met een Nederlandse vooropleiding. Het verschil met Nederlandse studenten is ruim 10 procentpunten en bleef de laatste vijf jaar min of meer gelijk. In het wo neemt het verschil voor het eerst toe. Het studiesucces van studenten met een Nederlandse vooropleiding is afgenomen, terwijl dit van internationale studenten iets is toegenomen.

Interculturele vaardigheden

Mart Waterval, Teamleider Kennis & Innovatie bij Nuffic, kent de cijfers, maar wijst erop dat naast het binnen de vastgestelde tijd halen van je studie, het ook erg belangrijk is dat studenten tijdens hun studie interculturele vaardigheden opdoen. “Een internationale studieomgeving kan hieraan bijdragen”, weet Waterval. “Nederlandse studenten gaan in ieder geval niet slechter presteren door de aanwezigheid van internationale studenten. Wij vinden het belangrijk dat internationalisering op een kwalitatieve manier wordt vormgegeven binnen opleidingen zodat Nederlandse studenten kunnen profiteren van de ambitieuze internationale studenten. Waarschijnlijk gebeurt dit al bij specifieke opleidingen, maar dat zie je niet terug in gemiddelden.”

Opleidingen steeds internationaler

Een derde van alle Nederlandse en internationale wo-bachelorstudenten en 60 procent van alle wo-masterstudenten begint de studie in een opleiding met minimaal 20 procent internationale studenten, stelt de Onderwijsinspectie vast. “De kans dat een student instroomt in een opleiding waar veel internationale studenten zitten, nam in de loop der jaren sterk toe. In 2003 startte 92 procent van alle wo-studenten een bacheloropleiding met niet meer dan 10 procent internationale studenten. In 2017 geldt dit nog maar voor 57 procent van de startende studenten. Ook in de wo-master verandert de samenstelling sterk. In 2017 begint 28 procent van alle studenten aan een masteropleiding met minder dan 10 procent internationale studiegenoten. In 2003 was dat nog 57 procent. Studenten starten nu steeds vaker aan een opleiding die voor een vijfde tot de helft uit internationale studenten bestaat”, aldus het rapport.

Wat zijn de gevolgen van corona voor internationalisering? Deel 4: onderzoek

26 mei 2020
Internationale samenwerking is essentieel om de coronacrisis door te komen. Maar grootschalige verschuivingen in de internationalisering van het onderwijs lijken onvermijdelijk. Wij inventariseren wat hierover zoal geschreven wordt. Vandaag deel 4: onderzoek.

Reactie Nuffic op het interdepartementaal beleidsonderzoek internationalisering

9 september 2019
Nuffic is blij met de bevestiging van de grote waarde die het kabinet aan internationalisering toekent voor het onderwijs, wetenschap, samenleving, economie en arbeidsmarkt.