Studies naar meerwaarde internationalisering

Deel je kennis over de meerwaarde van internationalisering in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.
onderzoek

Welke kennis is er over de meerwaarde van internationalisering in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs in Nederland? Nuffic werkt aan een inventarisatie in opdracht van het ministerie van OCW. Welke studies zijn er recent afgerond en welke onderzoeken lopen er op dit moment naar internationalisering in het mbo en ho?

'Internationalisering' vatten we daarbij zo breed mogelijk op. Het gaat om alle vormen van mobiliteit, internationalisation at home en transnational education, op micro-, meso- en macroniveau: voor de student, de onderwijsinstellingen en -sectoren, en de Nederlandse samenleving en economie.

Doe jij hier onderzoek naar of heb je meer informatie die je wilt delen? Draag bij aan de inventarisatie via ons contactformulier:

Ik wil iets delen

Wat zijn de gevolgen van corona voor internationalisering? Deel 4: onderzoek

26 mei 2020
Internationale samenwerking is essentieel om de coronacrisis door te komen. Maar grootschalige verschuivingen in de internationalisering van het onderwijs lijken onvermijdelijk. Wij inventariseren wat hierover zoal geschreven wordt. Vandaag deel 4: onderzoek.

Internationale student vindt met moeite zijn weg in Nederland

18 juni 2019
Internationale studenten hebben grote moeite om hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Ze missen contact met hun Nederlandse studiegenoten, vinden moeilijk een woonplek vinden en ervaren veel stress. Dit blijkt uit het Annual International Student Survey.