Studies naar meerwaarde internationalisering

Deel je kennis over de meerwaarde van internationalisering in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.
onderzoek

Welke kennis is er over de meerwaarde van internationalisering in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs in Nederland? Nuffic werkt aan een inventarisatie in opdracht van het ministerie van OCW. Welke studies zijn er recent afgerond en welke onderzoeken lopen er op dit moment naar internationalisering in het mbo en ho?

'Internationalisering' vatten we daarbij zo breed mogelijk op. Het gaat om alle vormen van mobiliteit, internationalisation at home en transnational education, op micro-, meso- en macroniveau: voor de student, de onderwijsinstellingen en -sectoren, en de Nederlandse samenleving en economie.

Doe jij hier onderzoek naar of heb je meer informatie die je wilt delen? Draag bij aan de inventarisatie via ons contactformulier:

Ik wil iets delen

Buitenlandervaring voor veel studenten op losse schroeven

23 juni 2020
Studieplannen onder de loep

Reactie Nuffic op het interdepartementaal beleidsonderzoek internationalisering

9 september 2019
Nuffic is blij met de bevestiging van de grote waarde die het kabinet aan internationalisering toekent voor het onderwijs, wetenschap, samenleving, economie en arbeidsmarkt.