Steeds meer mbo’ers naar buitenland

Nederlandse mbo’ers gaan steeds vaker naar het buitenland. Van de lichting die in 2015 afstudeerde had 7% een buitenlandervaring op zak.

Daarmee zit Nederland boven het Europese streefcijfer van 6% in 2020. Dat blijkt uit een analyse van de nieuwste cijfers die Nuffic op 10 oktober heeft gepubliceerd.

Een tijdje over de grens studeren of stage lopen wordt steeds populairder. 5,7% van de lichting die in 2013 afstudeerde, had een buitenlandse studie-ervaring. In twee jaar tijd is dat gestegen naar 7%. De toename is vooral te danken aan stages. Die zijn meer in trek dan studieplekken.

Het merendeel van de studenten (52,6%) ging voor een periode van 3 tot 6 maanden naar het buitenland. Opvallend is de sterke vertegenwoordiging van vrouwelijke studenten: 62,8% van de mbo’ers die stage lopen in het buitenland is vrouw. Deze data en nog veel meer gegevens staan in de Statistieken mbo mobiliteit.

Statistieken mbo mobiliteit‌ (409.2 kB)

Interculturele ervaring voor elke mbo’er

Het gaat goed met de buitenlandervaring van Nederlandse mbo’ers, maar het werk is nog lang niet klaar, stelt Freddy Weima, directeur van Nuffic. “We willen dat élke mbo-student een internationale ervaring kan opdoen. 7% doet dat nu door naar het buitenland te gaan. 93% gaat niet, maar ook zij hebben straks interculturele en internationale vaardigheden nodig. Of ze nu in de zorg aan het bed staan van mensen met verschillende achtergronden of handel drijven met andere landen. “

“Je hoeft daarvoor niet altijd de grens over te gaan”, benadrukt Weima. “Internationale vaardigheden kun je ook opdoen in je eigen omgeving. Bijvoorbeeld door stage te lopen bij een internationaal leerbedrijf in de regio, of door virtuele samenwerking met een school elders in de wereld.”

Groene sector loopt voorop

Studenten uit de sector Voedsel, Groen en Gastvrijheid gaan het vaakst naar het buitenland. In die sector deed in 2015 5,8% van alle ingeschreven studenten (eerste tot laatste leerjaar) een buitenlandse stage.

Joep Houterman, vicevoorzitter van Aeres, heeft daar wel een verklaring voor. “De sector waar de AOC’s voor opleiden is sterk geïnternationaliseerd. Nederland is na de VS de tweede exporteur van agrofood-producten. Veel bedrijven in het groene domein, ook uit het MKB, investeren in het buitenland. Daarom is een internationale oriëntatie voor het groene mbo en studenten normaal. AOC’s werken ook intensief samen op het thema internationalisering, met elkaar maar ook met het groene hbo en wo.”

Populairste bestemmingen

De populairste bestemmingen liggen bijna allemaal in Europa: Spanje, België, Duitsland, Engeland en Oostenrijk zijn favoriet. 82,2% van de buitenlandgangers blijft in Europa. Buiten Europa zijn vooral Curaçao, Suriname en de VS in trek.

Geïnteresseerd in de mobiliteitsdata van jouw mbo-instelling? Neem dan contact met ons op.

Meer weten over mobiliteit in het mbo? Bekijk dan onze VET statistics.

“Het moment om het internationaliserings-beleid onder de loep te nemen”

26 mei 2020
Berita Cornelissen, rector van een scholengemeenschap, over de gevolgen van de coronacrisis

DILEMMA: internationale mobiliteit vs. duurzaamheid

7 februari 2020
Meer internationale mobiliteit van studenten en staf én je CO2-uitstoot verlagen?