Bekijk de laatste informatie op onze pagina over het coronavirus.

“Het coronavirus (COVID-19) heeft een wereldwijde impact, voor ons allemaal en zeker ook voor de internationalisering en internationale samenwerking in het onderwijs.

Wij zijn ons er zeer van bewust dat deze ontwikkelingen – ongeacht de nationaliteit – alle studenten, leerlingen, docenten en medewerkers in alle onderwijssectoren sterk raken.

De Nederlandse regering heeft verregaande maatregelen getroffen. Nederlandse overheidsinstanties verstrekken voortdurend actuele informatie en adviezen. Nuffic volgt de adviezen en maatregelen van de Nederlandse overheid. Wij zijn daarover continu in contact met het ministerie van OCW, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Commissie, en ook met de betreffende onderwijskoepels. Vanzelfsprekend hebben we ook dagelijks contact met onze collega’s van de Netherlands Education Support Offices.

Tot en met 6 april worden alle evenementen van Nuffic in binnen- en buitenland opgeschort. Over de periode na 6 april is nog geen duidelijkheid. We monitoren de situatie voortdurend en bundelen de relevante informatie via onze kanalen zoals www.nuffic.nl. We werken nu grotendeels vanuit huis en, waar mogelijk, blijven onze medewerkers en diensten beschikbaar.”

Freddy Weima, directeur-bestuurder van Nuffic

Ook dit jaar weer meer leerlingen voor examen Chinees

4 april 2020
Dit jaar leggen 232 leerlingen het eindexamen Chinees af, veel meer dan vorig jaar (196). Het vak is in tien jaar uitgegroeid tot de vijfde vreemde taal op het vwo.

“Meer kansengelijkheid door onderwijs in wereldburgerschap”

2 maart 2020
Joana da Silveira Duarte is per 1 maart benoemd tot bijzonder hoogleraar Wereldburgerschap en tweetalig onderwijs aan de Universiteit van Amsterdam. De expert in meertaligheid gaat een nieuwe aanpak ontwikkelen voor het onderwijs in wereldburgerschap.

eTwinning-seminar in München

17 mei 2020 00:00 - 19 mei 2020 00:00
München
Dit seminar gaat NIET door vanwege het coronavirus, maar wordt verplaatst naar een later moment dit jaar. Houd deze agenda in de gaten voor de nieuwe datum.

Uitreiking Europees Talenlabel 2020

30 oktober 2020 09:00 - 30 oktober 2020 17:00
Ede
Tijdens de 37e editie van de Landelijke Studiedag van Levende Talen reiken wij het Europees Talenlabel uit aan de meest innovatieve taalprojecten van Nederland.