Scholen met vvto-keurmerk zien belang ervan voor kwaliteit

Kost het vvto-keurmerk veel tijd, of draagt het vooral bij aan de kwaliteit? Scholen met zo’n keurmerk zijn in elk geval tevreden, zo blijkt uit onderzoek door Nuffic.
Leerling krijgt Engelse les

Sinds 2011 bestaat er een landelijke standaard om de kwaliteit van vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) te waarborgen. Scholen kunnen laten toetsen of zij aan die standaard voldoen en zo een keurmerk bemachtigen. Van alle vvto-scholen heeft slechts 14% zo’n keurmerk. Reden voor de minister om Nuffic te vragen daar onderzoek naar te doen.

Bij deze 3 organisaties kun je een visitatie(traject) aanvragen voor het vvto-keurmerk:

  • Kijkwijzer (EarlyBird)
  • TalenT (samenwerking tussen verschillende pabo's)
  • Cedin

Aan het onderzoek werkten zowel scholen mét als zonder vvto-keurmerk mee. Bij die laatsten zijn ook scholen die al wel een keurmerk hebben aangevraagd.

Tevredenheid

Scholen die geen certificeringstraject hebben doorlopen, zien het keurmerk eerder als een belasting dan als een kans. Respondenten die al een keurmerk hebben, noemen het juist vaker een kans. Zij geven het certificeringstraject een 7,5 als rapportcijfer, dus zij zijn gemiddeld erg tevreden over het traject en vinden het hanteerbaar.

Scholen met het keurmerk vinden dat hun vroeg vreemdetalenonderwijs hierdoor verbetert. “Een keurmerk bevat richtlijnen naar wat effectief is gebleken. Een half uur per week is toch te weinig, dat moet minstens 60 minuten zijn”, aldus een respondent. “Daarnaast: zodra er een bordje op je muur zit moet je toch aan de kwaliteit blijven voldoen, en dat motiveert ook weer.” Scholen zonder keurmerk zijn er beduidend minder van overtuigd dat certificering bijdraagt aan de kwaliteit van vvto.

Tijdsinvestering

De druk die certificering op het team veroorzaakt wordt door alle groepen als het grootste nadeel genoemd. Scholen die geen keurmerk hebben verwachten dat het traject veel tijd kost. De groep die daar ervaring mee heeft, vindt dit een significant minder groot nadeel. Opvallend, vinden de onderzoekers.

Gebrek aan tijd is dan ook de belangrijkste reden om geen keurmerk aan te vragen. Scholen geven aan dat ze andere prioriteiten hebben, of dat een vvto-keurmerk geen meerwaarde heeft. De verplichtingen die bij een keurmerk komen kijken worden ook enkele keren genoemd.

Ondersteuning

Dit onderzoek biedt handvatten voor Nuffic en voor de scholen om aan de slag te gaan met het certificeringstraject, schrijft minister Slob in een reactie. Nuffic ondersteunt scholen bij het op orde brengen van de randvoorwaarden, verstrekt informatie over het certificeringstraject en vergroot de bekendheid van de landelijke standaard vvto.

Wil je beginnen met vvto? Of is je school al toe aan de volgende stap? We helpen je graag verder!

‘Het gaat om de wil en het vertrouwen in elkaars onderwijsstelsels’

6 juli 2020
Met een diploma krijg je niet automatisch toegang tot een vervolgopleiding in het buitenland. Het kost vaak veel tijd en geld om een diploma erkend te krijgen en dat moet anders.

Als eentaligheid tot het verleden behoort

30 januari 2020
Wat er misgaat als je meertaligheid benadert vanuit het oogpunt van de ‘eentaligen’ en hoe je het in de klas juist positief inzet.

Maand van Taal en Wereldburgerschap in het basisonderwijs

11 september 2020 14:00 - 10 oktober 2020 21:00
Online
Van 11 september tot 10 oktober 2020 vindt de maand van Taal en Wereldburgerschap in het basisonderwijs plaats. Elke woensdagmiddag en donderdagavond kun je webinars volgen.