Samenwerking met Zuid-Afrikaans beroepsonderwijs wordt voortgezet

Het Zuid-Afrikaanse ministerie, de mbo-sector en CINOP zetten hun samenwerking voort in een nieuw project.

Het Zuid-Afrikaanse beroepsonderwijs is in de afgelopen 10 jaar verder geprofessionaliseerd door de ontwikkeling van 2 ondersteunende systemen, die het resultaat zijn van samenwerking tussen Nederland en Zuid-Afrika.

In 2006 startten 2 door Nuffic beheerde capaciteitsopbouwprojecten om het Zuid-Afrikaanse beroepsonderwijs te versterken. Die projecten resulteerden in 2 ondersteunende systemen; een management supportsysteem en een systeem dat docenten ondersteunt. Inmiddels merken 21 mb- scholen, 350.000 studenten en ruim 8.000 docenten de effecten daarvan. Daarmee wordt ruim de helft van de publieke mbo-sector in Zuid-Afrika bediend.

Voortzetting NICHE-project

Al tijdens de afsluitende bijeenkomst van de projecten in mei sprak het Zuid-Afrikaanse ministerie de ambitie uit om de weg vrij te maken voor verdere uitrol naar de rest van de sector. In een nieuw project zal CINOP het ministerie en de mbo-sector daarin ondersteunen. Daarmee krijgen de projecten een duurzaam vervolg en verschuift de traditionele donorrol van Nederland naar een gelijkwaardig partnerschap.

Samenwerking met Zuid-Afrika

De samenwerking op onderwijsgebied tussen Zuid-Afrika en Nederland houdt daarmee niet op. Beide landen onderzoeken op dit moment de mogelijkheden van het nieuwe Orange Knowledge Programme om ook op andere manieren samenwerking in het middelbaar en hoger onderwijs te versterken.

Zo bracht het Zuid-Afrikaanse ministerie van onderwijs in oktober een bezoek aan Nederland om te leren hoe Nederland de link met het bedrijfsleven legt door bedrijven te betrekken bij studentstages en curriculumontwikkeling. En in 2018 wordt de eerste call verwacht voor het PhD-programma tussen Zuid-Afrika en Nederland.

Nuffic in Zuid-Afrika

In 2015 opende Nuffic een Netherlands Education Support Office (Neso) in Pretoria. Dit kantoor maakt het mogelijk om flexibeler in te spelen op de ontwikkelingsbehoeften van lokale en regionale onderwijsinstellingen en ondersteunt activiteiten vanuit Nederlandse instellingen.

Nederlanders bereiden zich voor op ‘Chinese toekomst’

16 december 2019
Steeds meer Nederlandse studenten kiezen voor een studie in China. Daar wacht ze wel een ‘reality check’.

Reactie Nuffic op het interdepartementaal beleidsonderzoek internationalisering

9 september 2019
Nuffic is blij met de bevestiging van de grote waarde die het kabinet aan internationalisering toekent voor het onderwijs, wetenschap, samenleving, economie en arbeidsmarkt.