Studenten met fietsen

Regionale aanpak brengt internationalisering verder

meer over:
Goed en toegankelijk onderwijs is de sleutel om de groeiende welvaartskloof in Europa tegen te gaan.
Pieter Verbeek
3 minuten

Goed en toegankelijk onderwijs is de sleutel om de groeiende welvaartskloof in Europa tegen te gaan, stelt de Europese Commissie in aanloop naar de verkiezingen van volgende week. De aanpak om dat op te zetten werkt heel goed vanuit de regio. Verschillende regio’s zijn al bezig om met internationalisering hun onderwijs te versterken. Wat nou als die regio’s hun ervaringen en kennis meer met elkaar delen. Nuffic speelt daarbij graag een rol.

Want als je een regionale aanpak van kenniseconomie, kansengelijkheid en inclusief onderwijs in samenhang koppelt met internationalisering in alle onderwijsniveaus, van primair tot hoger onderwijs, ontstaan er juist kansen voor de doorlopende leerlijn Engels en wereldburgerschap.

Dat is een van de aanbevelingen die Susanne Feiertag van Nuffic meegeeft in haar verkenning Internationalisation for All - Agenda voor onderwijsbrede internationalisering.

Regionale dynamiek

“Elke regio heeft zijn eigen vraagstukken en dynamiek”, legt Feiertag uit. Als coördinator onderzocht ze begin dit jaar onderwijsbreed hoe de internationalisering van het Nederlandse onderwijs ervoor staat.

“Ook regio’s worden geconfronteerd met de veranderingen die de voortschrijdende kenniseconomie met zich meebrengt. Een groeiend aantal expats met hun kinderen vestigen zich, internationale scholen puilen uit. Zzp’ers blijven langer, en willen hun kinderen naar Nederlandse scholen sturen en Nederlands leren. In Euregio’s lopen leerlingen stage over de grens. Daar is euregionale samenwerking nodig in het onderwijs. Dit is bijvoorbeeld wel een vraagstuk in Limburg, maar niet zozeer in de Randstad.”

Internationalisering in de regio

En er zijn al voorbeelden genoeg. Verschillende steden en regio’s zijn al actief bezig met vormen van internationalisering om het regionale onderwijs te versterken. Zo startte de gemeente Leiden met partners in 2012 al het programma Kennisstad. Dit programma heeft als doel om de positie van Leiden en de regio te versterken op het gebied van kennisontwikkeling en economie.

Eind 2016 lanceerde Brainport Eindhoven, samen met regionale onderwijsinstellingen, de onderwijsvisie We Are The Future waarin internationalisering als doel is vastgelegd. Binnen vijf jaar moeten internationale vaardigheden een vast onderdeel zijn binnen het po, vo en mbo in de regio. Brainport ondersteunt de scholen in de regio daarbij met een toolkit, die het gesprek over internationalisering kan openen.

Enschede bouwt momenteel een netwerk op voor het ontwikkelen voor internationale vaardigheden en ondernemerschap, samen met vo-scholen in Enschede, het Amerikaanse Palo Alto en het Duitse Heidelberg, rond het Business School programma BEAM. De gemeente werkt onder meer aan uitwisseling van leerlingen. Er ontstaan zo internationale verbindingen en de leerlingen groeien als persoon. Vanuit Enschede doen twee 3-havo klassen mee aan het netwerk en werken aan projecten.

Gemene deler

Nuffic wil de regio’s graag faciliteren bij het verder brengen van onderwijsbrede internationalisering, vertelt Feiertag: “Daarom is het belangrijk om de regionale aanpak te blijven monitoren. Door de wensen en behoeften van de regio’s te inventariseren kan Nuffic niet alleen meer scholen bereiken en faciliteren.”

"Het zou mooi zijn als we uit al die regionale benaderingen een gemene deler kunnen destilleren waar meerdere regio’s van kunnen profiteren"

Ook kan Nuffic daardoor haar dienstverlening verder ontwikkelen en daarmee regio’s beter ondersteunen, stelt ze. “Het zou mooi zijn als we uit al die regionale benaderingen een gemene deler kunnen destilleren waar meerdere regio’s van kunnen profiteren. We willen zelf ook blijven leren en ontwikkelen. We horen en zien graag wat er nodig is in regio’s en in het onderwijsveld. De good practices op het terrein van onderwijsbrede internationalisering die ik in de verkenning heb leren kennen zijn indrukwekkend. Hoe kunnen wij een rol spelen om de dialoog tussen de sectoren verder op gang te krijgen, die kennismaking verder vorm te geven?”

Meer informatie

Wil je verder praten over dit onderwerp? Neem contact met ons op.

Lees het rapport Internationalisation for All - Agenda voor onderwijsbrede internationalisering.

Nog meer nieuws over internationalisering in onderwijs? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.

Wat zijn de gevolgen van corona voor internationalisering? Deel 2: digitalisering

21 april 2020
Internationale samenwerking is essentieel om de coronacrisis door te komen. Maar grootschalige verschuivingen in de internationalisering van het onderwijs lijken onvermijdelijk. Wij inventariseren wat hierover zoal geschreven wordt.

Internationale studentenmobiliteit: wat gaat er veranderen?

8 april 2020
Internationale samenwerking is essentieel om de coronacrisis door te komen. Maar grootschalige verschuivingen in de internationalisering van het onderwijs lijken onvermijdelijk. In een serie artikelen inventariseert Nuffic wat hierover zoal geschreven en gezegd wordt.

Webinar Internationalisation at Home

25 juni 2020 13:00 - 25 juni 2020 16:00
Online
Webinar van Nuffic en Hogeschool Utrecht over Virtual Exchange (VE).