Provinciale stem kan ook internationaal zijn

meer over:
Buurtaalonderwijs, diploma-erkenning, uitwisseling, stages en samenwerking over de grens. Diverse partijen in de grensprovincies vragen daar aandacht voor in hun verkiezingsprogramma.

“De arbeidsmarkt in Niedersachsen (Duitsland) biedt meuglijkheden veur mèensen zunder wark in oeze provincie. Ze moet dan wel goed Duuts kunnen praoten. Daorum vindt wij dat het underwijs hierop inspeulen mut”, schrijft de Drentse VVD in haar verkiezingsprogramma. Ook andere partijen in Drenthe benadrukken het belang van de buurtaal – soms naast het behoud van de streektaal. De PvdA stimuleert vakgericht onderwijs in het Duits, de ChristenUnie wil meer tweetalig voortgezet en beroepsonderwijs. D66 streeft naar meer basis- en middelbare scholen die meedoen aan het samenwerkingsproject ‘bevordering Drents en Duits in het onderwijs’.

Concurrentie communiceert in het Engels

Gelderland is volgens de PvdA qua economie uniek gepositioneerd tussen Randstad en Ruhrgebied. Omdat de kansen om te werken aan beide kanten van de grens groot zijn, wil de PvdA dat die provincie extra inzet op de Duitse taal in zowel het primair als het voortgezet onderwijs. De VVD ondersteunt de wens van ondernemers en bestuurders om het Duits van basisschool tot universiteit te leren. “Het geeft vertrouwen en iets extra’s in de zakelijke relatie ten opzichte van concurrenten die in het Engels communiceren.” Het CDA wil dat de provincie samen met de Euregio Duitse taalprojecten stimuleert.

In Groningen en Overijssel komt het Duits minder prominent in de verkiezingsprogramma’s voor. Wel bij de Partij voor het Noorden en de VVD, die wil ondersteunen en enthousiasmeren.

Een grenzeloze toekomst tegemoet

De Limburgse kinderen gaan een grenzeloze toekomst tegemoet als de provincie blijft inzetten op het versterken van Euregionaal onderwijs, denkt de VVD. Inclusief de buurtalen Duits en Frans. Ook moet de provincie actief lobbyen voor deze talen bij de curriculumvernieuwing. D66 in Limburg wil dat de provincie ruimte maakt voor de leraar om te experimenteren, innoveren en verbeteren. Bijvoorbeeld met de buurtalen, maar ook met grensoverschrijdende samenwerking, projecten en stages. “In financiële zin met subsidies, in ondersteunende zin door het verbinden van partijen en delen van kennis.” De ChristenUnie vindt dat de provincie meer aandacht moet schenken aan onderwijs in het Duits en Frans, Lokaal Limburg wil dat expliciet vanaf de basisschool.

Bureaucratische barrières

In de Overijsselse programma’s gaat het relatief vaak over diploma-erkenning. Volgens GroenLinks kunnen de grensprovincies er samen bij het rijk op aandringen om bureaucratische barrières voor grensoverschrijdende werkgelegenheid weg te nemen en de erkenning van diploma’s uit elkaars landen in de praktijk eenvoudiger te maken. Ook de PvdA wil praktische oplossingen zoeken, zoals diploma-erkenning en uitwisselingsprogramma’s. D66 denkt daarnaast aan dubbeldiploma’s om de ‘arbeidsmarktcirkel rond te maken voor steden en dorpen langs de landsgrens’.

In Groningen zijn het de VVD en de ChristenUnie die zich willen inzetten voor wederzijdse diploma-erkenning met Duitsland. Dit onderwerp staat verder op de radar bij de PvdA in Drenthe. De Zeeuwse afdelingen van D66 en SGP pleiten eveneens voor bevordering van diploma-erkenning, in dit geval tussen Nederland en België.

Het Gelderse CDA wil ook dat grensoverschrijdend werken en studeren eenvoudiger wordt. Gelderland moet samen met andere provincies z’n best doen om de hindernissen weg te nemen. De partij verwacht een concreet plan. In Limburg is dat er al en zijn de eerste stappen gezet om barrières weg te nemen op het gebied van sociale zekerheid, zorg en pensioenvoorziening voor wie over de grens wil leren of werken, schrijft de PvdA. Die verwacht concrete resultaten in de komende jaren. Ook het Limburgse Forum voor Democratie wil werken over de grens vereenvoudigen, net als de ChristenUnie.

Stages en uitwisselingsprogramma’s

Het spreken van buurtalen en erkenning van diploma’s maakt leren en werken over de grens al eenvoudiger, maar sommige partijen willen dat de provincie nog dichter op internationalisering van het onderwijs gaat zitten. De ChristenUnie in Drenthe valt daarbij op. Die vindt dat grensoverschrijdende samenwerking tussen scholen moet worden gestimuleerd. De partij denkt aan stages en uitwisselingsprogramma’s voor scholen en studenten, maar ook voor docenten. Nederland kan volgens de ChristenUnie wat leren van het ‘meester-gezel’-systeem in Duitsland.

Euregionale kennisinstituten

‘Onbekend maakt onbemind’, weet het CDA in Limburg. Dat maakt het ook lastiger voor werkzoekenden om over de grens te kijken. De partij wil daarom niet alleen meer aandacht en ondersteuning voor buurtalen, maar ook stimulering van uitwisselingen en stageplekken in de Euregio. Onder meer door de mogelijkheden duidelijk te maken. Verder moet Limburg volgens het CDA de samenwerking tussen euregionale kennisinstituten stimuleren, zoals de Europese Universiteit. D66 noemt samenwerking en uitwisselingen met beroepsopleidingen en universiteiten in de buurlanden. VVD wil eveneens dat Limburg stages en uitwisselingen met de buren stimuleert. De ChristenUnie heeft het over ‘internationale stages en opleidingen in het buitenland’, vooral voor mbo en hbo. ‘Krachtig inzetten op grensoverschrijdende samenwerking in het onderwijs’ staat in het programma van de PvdA.

Samenwerking met Vlaanderen

In Zeeland zijn er zorgen over de ‘weglek’ van leerlingen naar Vlaanderen. Daar tegenover staat de wens dat Campus Zeeland samenwerkt met andere universiteiten in binnen- en buitenland, onder meer van het CDA. De SGP noemt samenwerking van Campus Zeeland met de Universiteit Gent als voorbeeld voor het uitbouwen van de samenwerking met Vlaanderen op meer terreinen. Ook de PVV wil dat Campus Zeeland samenwerkingsverbanden aangaat met buuruniversiteiten over de grens, om een zo breed mogelijk opleidingsaanbod te kunnen aanbieden. “Idealiter wordt de Campus Zeeland op den duur een zelfstandige universiteit en niet enkel een dependance van de Universiteit Utrecht.” Zeeland Lokaal heeft het niet alleen over samenwerking met Vlaamse opleidingsinstituten op universitair, maar ook op hbo-niveau.

Kenniswerkers wereldwijd welkom

In Brabant tenslotte heeft de VVD het plan om de samenwerking met de buren in Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen te verstevigen, met gebruik van Europese programma’s. “Daarnaast laten we weten dat kenniswerkers wereldwijd van harte welkom zijn in ons Brabant.” Ook D66 wil dat die zich graag in de provincie vestigen.

Nog meer nieuws over internationalisering in onderwijs? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.

Internationalisering op de basisschool? Wat komt er bij kijken

9 december 2019
Van wereldburgerschap tot op jonge leeftijd meerdere talen leren. Praktisch aan de slag met gelijkgestemden.

De diploma-uitdaging van het online leren

19 november 2019
Over de vraag hoe de waarde van een grote verscheidenheid aan certificaten, badges en andere micro-diploma’s moet worden beoordeeld.

Conferentie: 'Taal en wereldburgerschap in het basisonderwijs? Yes, ja bitte, oui!'

27 maart 2020 09:00 - 16:30
De ReeHorst, Ede
Wil je beginnen met wereldburgerschap, vvto of uitwisselen? Of ben je toe aan de volgende stap? Kom dan naar dé conferentie over internationalisering in het primair onderwijs.

Tto 30 jaar

5 juni 2020 09:30 - 5 juni 2020 16:00
Cals College, Nieuwegein
We vieren 30 jaar tweetalig onderwijs samen met huidige en oud tto-leerlingen.