Prinsjesdag: Meer geld naar salarissen en onderzoek naar internationalisering

De regering reserveert in 2019 extra middelen voor onderwijs, onderzoek en wetenschap. Dat kondigde het kabinet vandaag aan tijdens Prinsjesdag.
Gouden Koets

Een belangrijk gedeelte van de in het vooruitzicht gestelde € 1,9 miljard wordt geïnvesteerd in salarissen, verlaging van de werkdruk in het primair onderwijs en de nationale wetenschapsagenda.

Interdepartementaal beleidsonderzoek

Daarnaast kondigde het kabinet een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) aan naar internationalisering. De regering onderschrijft de meerwaarde van internationalisering, maar erkent ook dat snelle ontwikkelingen uitdagingen met zich mee brengen. Het kabinet wil nu onderzoeken op welke wijze de positieve effecten van internationalisering van het onderwijs kunnen worden versterkt.

Behalve het ministerie van OCW worden ook de ministeries van EZK, Financiën, SZW, Algemene Zaken, en daarnaast het Sociaal Cultureel Planbureau en het CPB betrokken. Het onderzoek gaat volgende maand van start en moet uiterlijk eind april 2019 worden afgerond.

Knelpunten oplossen

Nuffic verwelkomt het interdepartementaal onderzoek. “Goed dat er nu een integraal onderzoek komt, waarin naar alle effecten van internationalisering wordt gekeken. Het draagt bij aan de onderwijskwaliteit, een sterkere arbeidsmarkt en onze economie. Maar het is wel zaak knelpunten zoals huisvesting op te lossen”, aldus directeur Freddy Weima. “Dit onderzoek kan daarbij helpen, en vanuit Nuffic leveren we met onze expertise en ervaring graag een bijdrage."

Internationale studenten willen in september starten met studie in Nederland

22 juli 2020
Internationals willen nog steeds graag naar Nederland komen voor een studie, liefst als gepland in september. Maar door het coronavirus zijn er nog steeds veel onzekerheden.

Internationale studenten onzeker over studie in Nederland

26 mei 2020
De belangstelling van buitenlandse studenten om in Nederland te studeren is ondanks de coronacrisis nog steeds groot, maar dat betekent niet automatisch dat ze zich zullen inschrijven.