Primeur: inspiratiemiddag Duits voor (v)mbo-docenten

Duits staat onder druk. Hoe stimuleer je dit vak? Docenten uit het (v)mbo kunnen ervaringen uitwisselen tijdens een inspiratiemiddag op 17 april.
Duitse vlag wappert in de wind

Mit, nach, nebst … Bij menigeen brengt dit rijtje een ongemakkelijk gevoel teweeg: derde of vierde naamval? Daar zou niet de nadruk op moeten liggen tijdens de lessen Duits, vinden de leden van het netwerk LinQ. Door meer aandacht voor communicatie en cultuur wordt het vak aantrekkelijker.

“Vanuit het mbo, waar Duits steeds minder populair is, bestaat er interesse voor die aanpak”, zegt Lineke Ouwendijk, bij Nuffic onder meer verantwoordelijk voor het netwerk Tweetalig mbo. In een gesprek met haar collega Irma Nentjes, betrokken bij LinQ, ontstond het idee om een inspiratiemiddag te organiseren voor docenten Duits uit het mbo en het vmbo.

Moeiteloos door

Ook in het voortgezet onderwijs staat het Duits onder druk, vertelt Nentjes. “Engels vinden we belangrijk, Chinees is leuk”, vertelt Irma Nentjes, vanuit Nuffic betrokken bij LinQ. “Maar voor Duits zijn er te weinig bevoegde docenten. En bij leerlingen is het vak niet in trek.”

In het vo is er dus ook nog werk aan de winkel en bestaat er belangstelling om van het mbo te leren. Nentjes: “Idealiter kan een leerling met een diploma vmbo-t qua niveau van het Duits moeiteloos door in het mbo. Het is interessant om tijdens deze middag te onderzoeken of dit ook echt zo is.”

Voorbeelden

Goede voorbeelden staan centraal tijdens de inspiratiemiddag. “Daar zijn docenten altijd naar op zoek”, weet Nentjes. “Ze hebben allemaal tijdgebrek en vinden het fijn om ervaringen te kunnen uitwisselen.” Er zijn twee carrouselrondes, waarbij docenten met elkaar in gesprek kunnen over zulke voorbeelden.

Bijvoorbeeld over de eerste tweetalige mbo-opleiding in het Duits. “Die ging in 2017 met een klein clubje studenten van start bij Deltion”, vertelt Ouwendijk. “In het tweede jaar was er al meer animo voor deze opleiding.” Daarnaast kunnen deelnemers op de inspiratiemiddag meer te weten komen over het Goethe-certificaat dat studenten bij deze opleiding behalen.

Euregio

De middag begint met een keynote door oud-Kamerlid Karin Strauss. Zij is nu ambassadeur voor Euregionaal onderwijs. “Voor scholen in de Euregio is het logischer om iets met Duits te doen”, merkt Ouwendijk. “Want hun studenten kiezen sneller voor een stage over de grens. Maar inspiratiemiddag is ook bedoeld voor docenten uit andere delen van het land.”

Nuffic hoopt op een grote opkomst. “Het is een experiment”, zegt Nentjes. “We zijn benieuwd of dit in een brede behoefte voorziet.”

Nog meer nieuws over internationalisering in onderwijs? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.

Differentiëren in je Engelse les? Drie Tips

10 februari 2020
Het is niet altijd gemakkelijk om met niveauverschillen in de klas om te gaan. Hoe kun je dat het beste aanpakken? "Zoek het niet alleen in extra werk, maar ook in de leervoorkeuren van de kinderen."

Ouderbijdrage nu echt vrijwillig

18 december 2019
Leerlingen kunnen niet langer geweerd worden van activiteiten als schoolreisjes als ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen.

Uitreiking Europees Talenlabel 2020

30 oktober 2020 09:00 - 30 oktober 2020 17:00
Ede
Tijdens de 37e editie van de Landelijke Studiedag van Levende Talen reiken wij het Europees Talenlabel uit aan de meest innovatieve taalprojecten van Nederland.