Primeur: inspiratiemiddag Duits voor (v)mbo-docenten

meer over:
Duits staat onder druk. Hoe stimuleer je dit vak? Docenten uit het (v)mbo kunnen ervaringen uitwisselen tijdens een inspiratiemiddag op 17 april.
Duitse vlag wappert in de wind

Mit, nach, nebst … Bij menigeen brengt dit rijtje een ongemakkelijk gevoel teweeg: derde of vierde naamval? Daar zou niet de nadruk op moeten liggen tijdens de lessen Duits, vinden de leden van het netwerk LinQ. Door meer aandacht voor communicatie en cultuur wordt het vak aantrekkelijker.

“Vanuit het mbo, waar Duits steeds minder populair is, bestaat er interesse voor die aanpak”, zegt Lineke Ouwendijk, bij Nuffic onder meer verantwoordelijk voor het netwerk Tweetalig mbo. In een gesprek met haar collega Irma Nentjes, betrokken bij LinQ, ontstond het idee om een inspiratiemiddag te organiseren voor docenten Duits uit het mbo en het vmbo.

Moeiteloos door

Ook in het voortgezet onderwijs staat het Duits onder druk, vertelt Nentjes. “Engels vinden we belangrijk, Chinees is leuk”, vertelt Irma Nentjes, vanuit Nuffic betrokken bij LinQ. “Maar voor Duits zijn er te weinig bevoegde docenten. En bij leerlingen is het vak niet in trek.”

In het vo is er dus ook nog werk aan de winkel en bestaat er belangstelling om van het mbo te leren. Nentjes: “Idealiter kan een leerling met een diploma vmbo-t qua niveau van het Duits moeiteloos door in het mbo. Het is interessant om tijdens deze middag te onderzoeken of dit ook echt zo is.”

Voorbeelden

Goede voorbeelden staan centraal tijdens de inspiratiemiddag. “Daar zijn docenten altijd naar op zoek”, weet Nentjes. “Ze hebben allemaal tijdgebrek en vinden het fijn om ervaringen te kunnen uitwisselen.” Er zijn twee carrouselrondes, waarbij docenten met elkaar in gesprek kunnen over zulke voorbeelden.

Bijvoorbeeld over de eerste tweetalige mbo-opleiding in het Duits. “Die ging in 2017 met een klein clubje studenten van start bij Deltion”, vertelt Ouwendijk. “In het tweede jaar was er al meer animo voor deze opleiding.” Daarnaast kunnen deelnemers op de inspiratiemiddag meer te weten komen over het Goethe-certificaat dat studenten bij deze opleiding behalen.

Euregio

De middag begint met een keynote door oud-Kamerlid Karin Strauss. Zij is nu ambassadeur voor Euregionaal onderwijs. “Voor scholen in de Euregio is het logischer om iets met Duits te doen”, merkt Ouwendijk. “Want hun studenten kiezen sneller voor een stage over de grens. Maar inspiratiemiddag is ook bedoeld voor docenten uit andere delen van het land.”

Nuffic hoopt op een grote opkomst. “Het is een experiment”, zegt Nentjes. “We zijn benieuwd of dit in een brede behoefte voorziet.”

Nog meer nieuws over internationalisering in onderwijs? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.

Er schuilt een hele wereld achter taal

16 september 2019
Waarom leren we een vreemde taal? Zo kun je je beter redden in het buitenland en bij contact met internationale handelspartners. Maar taal is meer dan functioneel communiceren alleen. Daar zou in ons onderwijs meer aandacht voor moeten zijn, vindt Anna Kaal, docentopleider en onderzoeker aan de VU.

Winnaars Junior Speaking Contest bekend

17 april 2019
Mila Mabelis van het Christelijk College Groevenbeek in Ermelo en Margriet van der Kaaij van Het College Weert zijn de winnaars van de Junior Speaking Contest 2019.

LinQ-startbijeenkomst

19 september 2019 10:00 - 19 september 2019 15:30
Aristo, Utrecht
Ben je docent Frans of Duits en heb je je sectie ingeschreven voor het LinQ-netwerk? De startbijeenkomst is het begin van je 1e jaar als LinQ-school.