Primeur: inspiratiemiddag Duits voor (v)mbo-docenten

meer over:
Duits staat onder druk. Hoe stimuleer je dit vak? Docenten uit het (v)mbo kunnen ervaringen uitwisselen tijdens een inspiratiemiddag op 17 april.
Duitse vlag wappert in de wind

Mit, nach, nebst … Bij menigeen brengt dit rijtje een ongemakkelijk gevoel teweeg: derde of vierde naamval? Daar zou niet de nadruk op moeten liggen tijdens de lessen Duits, vinden de leden van het netwerk LinQ. Door meer aandacht voor communicatie en cultuur wordt het vak aantrekkelijker.

“Vanuit het mbo, waar Duits steeds minder populair is, bestaat er interesse voor die aanpak”, zegt Lineke Ouwendijk, bij Nuffic onder meer verantwoordelijk voor het netwerk Tweetalig mbo. In een gesprek met haar collega Irma Nentjes, betrokken bij LinQ, ontstond het idee om een inspiratiemiddag te organiseren voor docenten Duits uit het mbo en het vmbo.

Moeiteloos door

Ook in het voortgezet onderwijs staat het Duits onder druk, vertelt Nentjes. “Engels vinden we belangrijk, Chinees is leuk”, vertelt Irma Nentjes, vanuit Nuffic betrokken bij LinQ. “Maar voor Duits zijn er te weinig bevoegde docenten. En bij leerlingen is het vak niet in trek.”

In het vo is er dus ook nog werk aan de winkel en bestaat er belangstelling om van het mbo te leren. Nentjes: “Idealiter kan een leerling met een diploma vmbo-t qua niveau van het Duits moeiteloos door in het mbo. Het is interessant om tijdens deze middag te onderzoeken of dit ook echt zo is.”

Voorbeelden

Goede voorbeelden staan centraal tijdens de inspiratiemiddag. “Daar zijn docenten altijd naar op zoek”, weet Nentjes. “Ze hebben allemaal tijdgebrek en vinden het fijn om ervaringen te kunnen uitwisselen.” Er zijn twee carrouselrondes, waarbij docenten met elkaar in gesprek kunnen over zulke voorbeelden.

Bijvoorbeeld over de eerste tweetalige mbo-opleiding in het Duits. “Die ging in 2017 met een klein clubje studenten van start bij Deltion”, vertelt Ouwendijk. “In het tweede jaar was er al meer animo voor deze opleiding.” Daarnaast kunnen deelnemers op de inspiratiemiddag meer te weten komen over het Goethe-certificaat dat studenten bij deze opleiding behalen.

Euregio

De middag begint met een keynote door oud-Kamerlid Karin Strauss. Zij is nu ambassadeur voor Euregionaal onderwijs. “Voor scholen in de Euregio is het logischer om iets met Duits te doen”, merkt Ouwendijk. “Want hun studenten kiezen sneller voor een stage over de grens. Maar inspiratiemiddag is ook bedoeld voor docenten uit andere delen van het land.”

Nuffic hoopt op een grote opkomst. “Het is een experiment”, zegt Nentjes. “We zijn benieuwd of dit in een brede behoefte voorziet.”

Bekijk meer informatie over de bijeenkomst of meld je meteen aan.

Nog meer nieuws over internationalisering in onderwijs? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.

Provinciale stem kan ook internationaal zijn

12 maart 2019
Buurtaalonderwijs, diploma-erkenning, uitwisseling, stages en samenwerking over de grens. Diverse partijen in de grensprovincies vragen daar aandacht voor in hun verkiezingsprogramma.

Nuffic Congres 2019

19 november 2018
Deel jouw successen en ideeën met de hele onderwijssector!

Conferentie Taal en wereldburgerschap in het vo: the next level

15 november 2019 09:30 - 17:00
ReeHorst, Ede
In onze internationaler wordende samenleving spelen taal- en (wereld)burgerschapsonderwijs een hoofdrol. Kom naar de conferentie waar deze belangrijke onderwerpen centraal staan.