PODCAST: In gesprek met de onderzoekers achter Internationalisering in Beeld

meer over:
Nufficers Mark, Anne en Laurens vertellen in deze allereerste Nuffic Podcast over Internationalisering in Beeld, het recent gepubliceerde onderzoek waar ze een jaar aan werkten.
Onderzoekers Internationalisering in Beeld

Internationalisering in Beeld biedt voor het eerst een compleet overzicht van de stand van internationalisering in het hele Nederlandse onderwijs. Dus van primair en voortgezet tot middelbaar beroeps- en hoger onderwijs. Het onderzoek geeft antwoord op de vraag hoe internationaal het Nederlandse onderwijs is.

Uit de analyse blijkt dat leerlingen en studenten in alle onderwijssectoren in aanraking komen met internationalisering, maar dat dit nog lang niet voor iedereen geldt. Ook blijkt er een grote diversiteit te zijn in de manier waarop leerlingen en studenten een internationale ervaring opdoen.

In deze podcast vertellen Nuffic-onderzoekers Mark Vlek de Coningh, Laurens Steehouder en Anne Rosier over de totstandkoming, het belang en de conclusies van het onderzoek. Ook gaan ze dieper in op de belangrijkste aanbevelingen die de ze op basis van het onderzoek aan de sector doen.

Beluister de podcast op SoundCloud

Bekijk hier de volledige publicatie Internationalisering in Beeld.

Reactie Nuffic op het interdepartementaal beleidsonderzoek internationalisering

9 september 2019
Nuffic is blij met de bevestiging van de grote waarde die het kabinet aan internationalisering toekent voor het onderwijs, wetenschap, samenleving, economie en arbeidsmarkt.

Internationale student vindt met moeite zijn weg in Nederland

18 juni 2019
Internationale studenten hebben grote moeite om hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Ze missen contact met hun Nederlandse studiegenoten, vinden moeilijk een woonplek vinden en ervaren veel stress. Dit blijkt uit het Annual International Student Survey.