Op docentenuitwisseling naar VS

Vera Verwimp, docent Nederlands bij de Academie voor Welzijn van MBO Utrecht, was een van de gelukkigen die in oktober mee mocht met het uitwisselingsprogramma voor docenten naar de VS.

Ze was verrast door de verschillen tussen ons onderwijssysteem en dat in Amerika, vertelt ze in vakblad Profiel.

Verwimp werd, samen met 19 anderen, uitgekozen uit ruim 200 aanmeldingen. Afgelopen herfstvakantie vertrok de groep voor 13 dagen naar Massachusetts, op uitnodiging van OCW, Fulbright en Nuffic. Lees meer over de ervaringen in onderstaand artikel uit vakblad Profiel.

Vakblad Profiel - Artikel Docenten in het buitenland - december 2017‌ (131.9 kB)

Blikveld verruimen

Meelopen als docent op een Amerikaanse school verruimt je blikveld, zei voormalig minister Bussemaker eind 2014. Ze stelde budget beschikbaar voor een driejarig uitwisselingsprogramma voor docenten in het po, vo en mbo. Dat vond plaats in 2015, 2016 en 2017. Deelnemers betaalden alleen de maaltijden en hun reisverzekering.

Het is nog niet bekend of het uitwisselingsprogramma een vervolg krijgt. “Begin volgend jaar hebben we daar een gesprek over met het ministerie”, zegt Manon Kolsteren van Fulbright. “Wij vinden het een succesvol programma”. Ze raadt geïnteresseerden aan de website van Fulbright in de gaten te houden.

“Het moment om het internationaliserings-beleid onder de loep te nemen”

26 mei 2020
Berita Cornelissen, rector van een scholengemeenschap, over de gevolgen van de coronacrisis

DILEMMA: internationale mobiliteit vs. duurzaamheid

7 februari 2020
Meer internationale mobiliteit van studenten en staf én je CO2-uitstoot verlagen?