Officier Beer Schröder: wereldburger en verbinder

meer over:
De International Education Leadership Summit kreeg vandaag een feestelijk einde met een lintje voor Nuffics Beer Schröder, uit handen van minister Van Engelshoven.
Beer Schröder neemt afscheid van Nuffic

Namens Nuffic organiseerde Schröder de tweedaagse ontmoeting van 12 zusterorganisaties, die meteen zijn afscheid was na 36 jaar bij Nuffic. “Beer heeft Nuffic gevormd tot wat het nu is: een kennis- en dienstencentrum met een cruciale rol in internationaal onderwijs, met een lange en sterke traditie in capaciteitsopbouw en met een groot internationaal netwerk”, zei directeur Freddy Weima in zijn speech. “Als echte wereldburger brengt Beer mensen en organisaties met elkaar in verbinding.”

Baanbrekend

Schröder deed dat in verschillende, veelal leidinggevende functies bij Nuffic. De nadruk lag daarbij op wat eerst ontwikkelingssamenwerking heette, daarna capaciteitsopbouw en inmiddels global development. Minister Van Engelshoven memoreerde het baanbrekende werk van Schröder bij het opzetten en ontwikkelen van beurzen en innovatieve programma’s.

Weima noemde de Donor Harmonisation Group die tien jaar geleden mede op initiatief van Schröder tot stand kwam. Organisaties die programma’s beheren op het gebied van hoger onderwijs, onderzoek en capaciteitsopbouw wisselen daardoor jaarlijks ervaringen uit en proberen hun activiteiten op elkaar af te stemmen.

Gezamenlijke visie

De minister bedankte Schröder voor zijn bijdrage aan de verspreiding van kennis, expertise, studenten, docenten en beleidsmakers. “Je hebt met jouw werk een belangrijke bijdrage geleverd aan de positie van het Nederlandse hoger onderwijs, wereldwijd.” Zij wees daarbij op bijdrage van Schröder aan het tot stand komen van de gezamenlijke visie op internationalisering van de VSNU en de Vereniging Hogescholen.

Na haar lovende woorden speldde Van Engelshoven hem onder luid gejuich de versierselen op die horen bij de titel ‘Officier in de Orde van Oranje-Nassau’.

Big 4

De laatste jaren was Schröder adviseur van het bestuur van Nuffic, waarbij hij een rol speelde in het versterken van de relatie met zusterorganisaties. Hij was bijvoorbeeld de drijvende kracht achter de Big 4, vertelde Weima: de bijeenkomsten met Campus France, de DAAD en de British Council. “Als kleinste van de vier landen waren we altijd trots ons een van de Big 4 te noemen, maar dankzij Beer waren we altijd een volwaardig lid van dit netwerk.”

Schröder blijft nog wel even actief. Zo maakt hij deel uit van de Rainbow Taskforce die de EAIE adviseert over diversiteit en het toegankelijker en inclusiever te maken van onderwijs.

Reactie Nuffic op het interdepartementaal beleidsonderzoek internationalisering

9 september 2019
Nuffic is blij met de bevestiging van de grote waarde die het kabinet aan internationalisering toekent voor het onderwijs, wetenschap, samenleving, economie en arbeidsmarkt.

Nederland gaat samenwerken met Irak op het gebied van onderwijs

8 juli 2019
Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt daarvoor extra middelen beschikbaar aan het Orange Knowledge Programma dat via onderwijs en training bijdraagt aan duurzame ontwikkeling.