Nuffics terugblik op 2018

In 2018 ging het vaak over internationalisering in het onderwijs, en er gebeurde ook veel. Een greep uit alle ontwikkelingen en onze inbreng.
terugblik website.jpg

“Ik vind het belangrijk dat elke student in het mbo en ho internationale ervaring en competenties op kan doen. Passend bij wat de student wil en kan, bij wat de instelling kan bieden en bij wat er nodig is in de samenleving en op de arbeidsmarkt.” Dat schreef minister Van Engelshoven in juni in haar visiebrief aan de Tweede Kamer. Nuffic leverde input voor deze brief en drong er met andere organisaties succesvol op aan dat die ook over het mbo zou gaan. Eerder al informeerde Freddy Weima de Tweede Kamer over internationalisering.

Actieplan huisvesting

In diverse steden bleek het voor internationale studenten opnieuw lastig om een kamer te vinden. Namens Nuffic ondertekende Han Dommers het nieuwe landelijke actieplan studentenhuisvesting. “De 122.000 internationale studenten die dit jaar in Nederland studeren, komen van over heel de wereld. Het is belangrijk dat zij niet alleen een goede studie-ervaring in ons land hebben en bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs, maar dat zij ook goed opgevangen worden en ergens prettig kunnen wonen.”

Orange Knowledge Programme

Medio maart ging het Orange Knowledge Programme officieel van start. Het nieuwe programma voor onderwijs- en kennisontwikkeling biedt trainingen en beurzen voor organisaties en individuen in 53 landen. Later presenteerde minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking haar nieuwe beleid en stelde ruim 10 miljoen euro extra beschikbaar voor beurzen in specifieke landen in Afrika en het Midden-Oosten.

Onderwijs speelt een cruciale rol in de duurzame ontwikkeling van een land, zegt Nuffic-directeur Freddy Weima. “De mondiale problemen waar we voor staan op het gebied van bijvoorbeeld voedselzekerheid en klimaatverandering kunnen we alleen tackelen als we kennis delen.”

Week of the International Student

Half november zetten hogescholen en universiteiten hun buitenlandse studenten in het zonnetje tijdens de Week of the International Student, voor de vierde maal door Nuffic georganiseerd. “Het weer is waardeloos”, vertelde een student in een van de korte video’s die we maakten, “maar toch houd ik van Nederland.”

Op de laatste dag kwamen bij de IHE Delft alumni en studenten van het Orange Knowledge programma bijeen. Van Ghana, Bhutan tot de Filippijnen; de studenten deelden ervaringen, inspiratie en lokale gerechten met elkaar.

60 jaar onderwijsvergelijking

In 2018 vierden we dat Nuffic al 60 jaar werkt aan het vergelijken van diploma’s. De afdeling Onderwijsvergelijking vergelijkt buitenlandse diploma’s met het Nederlandse onderwijssysteem en adviseert de aanvrager daarover. De laatste jaren neemt de vraag naar onze adviezen een enorme vlucht; in 2018 waren het er meer dan 33.000.

Tto 2.0

Na bijna 30 jaar is tweetalig onderwijs (tto) toe aan een nieuwe aanpak. Op ruim 130 tto-scholen in Nederland volgen de leerlingen minimaal de helft van hun vakken in het Engels. Het zijn vooral vwo-scholen, al is de groei het sterkst in het vmbo en havo. Maar tto gaat niet alleen over Engelse taalvaardigheid. Eind 2018 maakten de rectoren van de deelnemende scholen en Nuffic afspraken over tto 2.0. Doel van de nieuwe aanpak is ‘functionele tweetalige wereldburgers’ af te leveren. Het nieuwe tweetalig onderwijs kent daartoe drie pijlers: taalvaardigheid, wereldburgerschap en persoonlijke ontwikkeling.

Wereldburgerschap

Scholieren opleiden tot wereldburgers is ook het voornaamste doel van het nieuwe Global Citizen Network, waarin het Elos en Nivo-netwerk opgingen. Voorzitter Joke Hengefeld-van Koningsbruggen: “De leerlingen van nu moeten vaardigheden ontwikkelen om wereldwijd samen te werken en internationaal verantwoordelijkheid te nemen.”

Eindexamen Chinees

In 2018 was Chinees voor het eerst officieel een eindexamenvak: 170 vwo-leerlingen deden er in ons land eindexamen in. We verwachten dat het aantal dit jaar flink hoger zal liggen. “Leerlingen die internationaal georiënteerd zijn kiezen steeds vaker voor Chinees als moderne vreemde taal”, vertelt Jessica Paardekooper, coördinator namens Nuffic van het scholennetwerk Chinese Taal & Cultuur.

Tpo, English for All en Buurtalen

Leerlingen op basisscholen die meedoen aan de pilot Tweetalig Primair Onderwijs (tpo) ontwikkelen zich beter in het Engels dan leerlingen op andere scholen, zo bleek uit een evaluatie. Het volgen van les in een andere taal gaat ook niet ten koste van de Nederlandse taalvaardigheid en rekenvaardigheid. Reden voor het ministerie van Onderwijs om de pilot voort te zetten.

Engels is steeds vaker een lestaal in het primair onderwijs. Niet vreemd dus dat onze conferentie English for All-in het voorjaar drukbezocht was. Maar ook Frans en Duits klinken meer en meer op de basisschool. Dat het project Buurtaalonderwijs op scholen in de grensregio’s doorgaat, helpt daarbij.

Erasmus+ inclusiever

Het Erasmusprogramma moet inclusiever worden – daarover zijn de lidstaten het eens. Kansarme jongeren en mbo-studenten moeten meer mogelijkheden krijgen om internationale ervaring op te doen. Daarom blijft de naam ook in de toekomst Erasmus+. Het voorstel van de Europese Commissie om het budget voor de periode vanaf 2021 te verdubbelen, kreeg in 2018 echter nog geen instemming.

Nuffic Actueel

Eind 2018 verzonden we de laatste gedrukte editie van Transfer, het vakblad over internationalisering. Ons nieuws en onze achtergrondverhalen en de verhalen van en over studenten, docenten, beleidsmakers en politici lees je voortaan online. En vanaf komend voorjaar op ons nieuwe platform Nuffic Actueel.