Nuffic pleit voor beter volgen profielleerlingen

Wat levert onderwijs met een speciaal profiel, zoals tto, op? En is het voor alle leerlingen bereikbaar? Net als de Onderwijsinspectie vindt Nuffic dat belangrijke vragen.

Scholen experimenteren veel met extra aanbod of een andere aanpak, schrijft de inspectie in de Staat van het Onderwijs 2019, dat gisteren verscheen. Niet alleen zijn er steeds meer concepten en profielen; ook het aantal scholen dat daarmee werkt neemt toe, net als het aantal leerlingen dat zulk onderwijs volgt. Alleen ontbreekt het volgens de inspectie vaak aan een goede en systematische evaluatie.

Onderzoek in kinderschoenen

Net als de inspectie hecht Nuffic veel waarde aan het meten van de meerwaarde van internationalisering, zegt Stephan Meershoek, als lid van het managementteam van Nuffic verantwoordelijk voor de dienstverlening aan po en vo. “Er bestaan al veel onderzoeken naar de effecten die vroeg vreemdetalenonderwijs en tweetalig onderwijs op de taalvaardigheid hebben. Maar het onderzoek naar wat internationalisering daadwerkelijk oplevert op de lange termijn, staat nog in de kinderschoenen.”

Meershoek heeft wel een idee hoe dat beter zou kunnen. “Een kenmerk voor de verschillende profielen in het Basisregister Onderwijs is de beste manier om de leerlingen goed te kunnen volgen in hun onderwijsloopbaan. Ik hoop dat de inspectie ons pleidooi daarvoor ondersteunt.”

Uitbreiding tto in het vmbo

De inspectie wijst ook op het risico dat zulk onderwijs niet voor alle leerlingen beschikbaar is. Voor vmbo’ers is bij de meeste profielen minder aanbod dan voor vwo- en havo-leerlingen. Dat is ook het geval bij tweetalig onderwijs (tto), erkent Meershoek. “Uitbreiding van tto in het vmbo is al enkele jaren een prioriteit voor ons. Daardoor is de toename van het aantal leerlingen in het vmbo met 10% nu ruim tweemaal zo hoog is als in het vwo, waar de groei 4% is.”

Bereikbaar op de fiets

Daarnaast vraagt de inspectie aandacht voor de verdeling van profiel- en conceptscholen over het land. Er is een concentratie in de meer stedelijke gebieden. Bij het tto-netwerk zijn veel scholen aangesloten, schrijft de inspectie, waardoor de spreiding beter is. Toch streven Nuffic en het netwerk nog naar een betere dekking, zegt Meershoek. “We willen graag dat iedere leerling op de fiets een tto-school kan bereiken.”

Een ander streven van Nuffic is om wereldburgerschap en vroeg vreemdetalenonderwijs bereikbaar te maken voor alle leerlingen op de basisschool. “Daarvoor werken we nauw samen met Pabo’s in het hele land.”

Achtergrond tto-leerlingen

De waarschuwing van de inspectie voor versterking van segregatie door concept- en profielscholen begrijpt Meershoek. Tto-scholen hebben gemiddeld iets meer leerlingen met een migratieachtergrond, maar ook iets meer leerlingen met hoogopgeleide ouders. “Het beeld is dus wisselend”, constateert hij. “Nuffic zal zich met de scholen nog meer moeten inzetten om alle leerlingen te bereiken.”

Wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen

De inspectie heeft geen sterke aanwijzingen dat concept- en profielscholen minder vaak aan de minimale kwaliteitseisen voldoen. Toch vraagt zij aandacht voor de kwaliteitszorg. Zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs zijn er kwaliteitssystemen op het gebied van vreemde talen en wereldburgerschap, vertelt Meershoek. “Die zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen. Regelmatig zijn er externe visitaties om zowel het onderwijsproces als de leerresultaten te monitoren. Het kwaliteitssysteem voor tto is recent herzien, met input van de Onderwijsinspectie."

Meershoek zou graag in het bredere verband van het Profielenberaad met de inspectie samenwerken om het onderzoek naar de kwaliteitssystemen van de verschillende profielen verder te versterken.Het Profielenberaad verenigt veel profielorganisaties in het vo. "Zo'n samenwerking zou uiteindelijk kunnen leiden tot gezamenlijke uitgangspunten voor kwaliteits- en effectmeting van profielen”, aldus Meershoek.

Nog meer nieuws over internationalisering in onderwijs? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.

Meelopen met tweetalig vmbo

In Nederland verzorgen zo’n 130 scholen tweetalig onderwijs voor ruim 37.000 leerlingen, op vwo-, havo- en ook steeds meer op vmbo-niveau. Zoals het Farel College in Amersfoort. Bekijk hoe vmbo-leerlingen daar in het Engels les krijgen in een item van het Jeugdjournaal.

5 tips voor een inclusievere middelbare schoolklas

6 juli 2020
Met deze tips maak je inclusie en diversiteit bespreekbaar met jongeren

Ouderbijdrage nu echt vrijwillig

18 december 2019
Leerlingen kunnen niet langer geweerd worden van activiteiten als schoolreisjes als ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen.

Maand van Taal en Wereldburgerschap in het basisonderwijs

11 september 2020 14:00 - 10 oktober 2020 21:00
Online
Van 11 september tot 10 oktober 2020 vindt de maand van Taal en Wereldburgerschap in het basisonderwijs plaats. Elke woensdag, donderdag en vrijdag kun je webinars volgen.