Nuffic Neso Rusland viert 10-jarig jubileum

“We kunnen constateren dat een enorme hoeveelheid Russen Nederland een warm hart toedraagt.”

Vandaag is het precies tien jaar geleden dat het Neso kantoor in Rusland haar deuren opende. Wat is er allemaal bereikt in tien jaar? Huidige directeur Jerke Verschoor kijkt terug.

Net als de andere 9 Nesokantoren wereldwijd was het oorspronkelijke doel van ‘Moskou’ vooral om het Nederlandse hoger onderwijs te promoten en de mobiliteit van studenten en medewerkers te bevorderen. “Toch zijn wij al snel veel breder gaan werken”, zegt Verschoor, sinds 2014 directeur van het kantoor in de Russische hoofdstad. “We zijn meer gaan werken als een voorpost voor het Nederlandse onderwijs. In eerste instantie en nog steeds vooral voor het hoger onderwijs.”

Voorpost van het Nederlandse onderwijs

Wat houdt dat precies in om een voorpost van het Nederlands onderwijs te zijn? Verschoor: “Als vertegenwoordiger van het hoger onderwijs trekken we samen op met andere organisaties in Rusland, zoals de Nederlandse ambassade en het consulaat en proberen we het Nederlandse kennislandschap onder de aandacht te brengen van de Russen. We trekken regelmatig de regio in om universiteiten te bezoeken. Sinds drie jaar organiseren we Dutch Science Talks waarin we vooraanstaande Nederlandse wetenschappelijke sprekers uitnodigen, zoals hoogleraar Nico Schrijver (Universiteit van Leiden) of Louise Fresco van Wageningen University & Research. Je kunt eigenlijk wel stellen dat Neso Rusland van een promotiekantoor is uitgegroeid tot een kleine versie van Nuffic, maar dan in Moskou.”

Uitgebreid alumni netwerk

Naast het bevorderen van studentenmobiliteit tussen Nederland en Rusland heeft het Neso kantoor de afgelopen 10 jaar gewerkt aan uitbreiding van de samenwerking tussen onderwijsinstellingen in beide landen, van gezamenlijke projecten tot de uitwisseling van docenten. Ook is het Holland Alumni netwerk, in 2011 door premier Rutte officieel geopend, uitgegroeid tot een waardevol netwerk. “Het gaat hier om Russen die in Nederland hebben gestudeerd”, legt Verschoor uit. “Voor de Nederlandse gemeenschap is het interessant te weten waar die allemaal terecht zijn gekomen, in welke sectoren. We kunnen constateren dat er een enorme hoeveelheid mensen in Rusland is, die Nederland een warm hart toedraagt.”

Het team van Neso Rusland

Steeds meer interesse in Rusland

Overigens waren er ook uitdagingen. Actuele zaken, zoals de Krim en MH17 legden druk op de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Rusland. “Er trad daarna een stilte op in de bezoeken die instellingen op beleidsniveau aan Rusland maakten”, legt Verschoor uit. Maar het feit dat het alumninetwerk ondanks lastige tijden blijft groeien en mensen Neso Russia steeds meer weten te vinden noemt Verschoor een van de grootste successen. In tien jaar tijd is het aantal Russische studenten dat naar Nederland komt om te studeren dan ook verdrievoudigd. Verschoor: “Nederland wordt steeds populairder en ik verwacht dan ook dit jaar hierin meer groei. Andersom zien we ook groei. Er vragen tussen de 250 en 300 Nederlanders een Russisch studentenvisum aan. De interesse groeit om in Rusland te studeren, er zijn dan ook steeds meer mogelijkheden, zoals Engelstalige studies. Ons kantoor probeert Nederlandse studenten hierin ook actief voor te interesseren. We blijven ook flinke activiteit zien van Nederlandse instellingen die samenwerken met Rusland, zowel binnen als buiten Erasmus+ programma's op het gebied van mobiliteit, capaciteitsopbouw en gezamenlijk onderzoek.”

Jubileumjaar

Het komend jaar zullen alle activiteiten van Neso in het teken staan van 10-jarige jubileum. In mei en oktober staan twee evenementen gepland in Sint-Petersburg en Moskou. “Die grijpen we aan om de relatie tussen Nederland en Rusland verder te verdiepen op het gebied van onderzoek en onderwijs.” Dit jaar is het voor de vijfde keer dat Neso Rusland meedoet met het Orange Tulip Scholarship. Ook vindt het World Skills event voor het mbo plaats dit jaar in Kazan. “Dat valt mooi samen met ons 10-jarige bestaan, dus daar zullen we zeker aandacht voor vragen.”

https://www.nesorussia.org

Nederlanders bereiden zich voor op ‘Chinese toekomst’

16 december 2019
Steeds meer Nederlandse studenten kiezen voor een studie in China. Daar wacht ze wel een ‘reality check’.

Reactie Nuffic op het interdepartementaal beleidsonderzoek internationalisering

9 september 2019
Nuffic is blij met de bevestiging van de grote waarde die het kabinet aan internationalisering toekent voor het onderwijs, wetenschap, samenleving, economie en arbeidsmarkt.