Nuffic informeert Tweede Kamer over internationalisering

meer over:
‘Internationalisering in het onderwijs moet geen doel zijn op zich, maar is heel goed voor onderwijs, arbeidsmarkt en internationale betrekkingen.’ Freddy Weima, directeur van Nuffic.

Op 16 mei mocht Weima aanschuiven bij de vaste Tweede Kamercommissie Onderwijs om te vertellen over de kansen en uitdagingen van internationalisering.

Begin juni komt minister van Engelshoven met haar visie over internationalisering naar buiten. Eerder deze week deelden de VSNU en Vereniging Hogescholen hun visie. Internationalisering in het onderwijs staat dan ook hoog op de agenda van media en politiek. “De nadruk in het huidige debat ligt echter te veel op buitenlandse studenten die hier in Nederland komen studeren”, begon Weima zijn verhaal in de Kamer. “Internationalisering gaat veel verder dan alleen hoger onderwijs en inkomende mobiliteit.”

Internationalisering in Nederland

Hij wijst op internationalisation at home, -zoals Engelstalige studieonderdelen, internationale onderwerpen in het curriculum en internationale projecten, maar ook op uitgaande mobiliteit, Nederlandse studenten die in het buitenland studeren. Ook krijgt internationalisering in primair en voortgezet onderwijs en mbo steeds grotere rol. Weima: “Het is heel belangrijk dat het beroepsonderwijs hierop inspeelt. Sectoren als groen, toerisme en techniek krijgen steeds meer te maken met internationale aspecten.”

Ook kan internationalisering leiden tot meer wederzijds begrip tussen culturen, zoals met landen als Rusland en Turkije, waar moeizame diplomatieke relaties spelen. Maar internationalisering moet geen doel op zich zijn, stelt Weima. “Dat het goed is voor moge duidelijk zijn. Ik hoop dat de Tweede Kamer zich bewust is van deze breedte en zodoende streeft naar een brede visie op toekomst erop.”

Uitdagingen

Wel benadrukte Weima dat we goed moeten kijken naar de uitdagingen die er ook liggen bij internationalisering. Hij noemde de druk op bekostiging van onderwijsinstellingen, de discussie over Engelstalige opleidingen en de problemen van huisvesting van studenten in de steden. “We moeten daar gezamenlijk zorgvuldig naar kijken”, stelde Weima. “De VSNU en Vereniging Hogescholen hebben daarvoor in hun Internationaliseringsagenda goede voorstellen voor gedaan. Wel hadden ze nog meer de nadruk mogelijk leggen op verbeterde samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen onderling.”

Internationalisering in het onderwijs raakt op stoom

31 januari 2019
Het opdoen van een internationale ervaring in het onderwijs wordt steeds gebruikelijker, blijkt uit de nieuwe publicatie Internationalisering in Beeld.

'Homogene gemeenschappen zijn verleden tijd'

18 mei 2018
Culturele diversiteit in de klas en (wereld)burgerschap zijn belangrijke, maar ook gevoelige thema’s in het onderwijs.