Nuffic in gesprek met president Varela van Panama

De president van Panama, Juan Carlos Varela, bezocht van 21 tot en met 23 januari ons land.

De focus lag op verdere samenwerking op het gebied van de maritieme, agro-logistieke en gezondheidssector. Freddy Weima, directeur van Nuffic, nam deel aan een rondetafeloverleg met de president en een aantal ministers en CEO’s van Nederlandse bedrijven.

VNO-NCW organiseerde op 23 januari deze bijeenkomst die zich richtte op de maritieme sector en havenontwikkeling. Het doel was intensivering van de economische samenwerking tussen beide landen en het overleg bood Nederlandse bedrijven de gelegenheid om strategische issues te bespreken. Ook het belang van modern, praktijkgericht technisch onderwijs kwam daarbij aan de orde.

Logistieke hub

Panama wil zich verder ontwikkelen tot een belangrijke logistieke hub en optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van het Panamakanaal. In dat kader is het belangrijk te werken aan goed opgeleide technici in diverse logistieke sectoren zoals de haven, spoorwegen en luchthaven. Nederland heeft een goede naam op het gebied van academisch en beroepsonderwijs op het gebied van (maritieme) logistiek en transport. De insteek van Nuffic tijdens het rondetafeloverleg Maritiem was om de interesse van Panama voor onderwijssamenwerking te bespreken.

Onderwijssamenwerking

Nuffic heeft, in samenwerking met de Nederlandse onderwijsinstellingen, veel ervaring met het versterken en moderniseren van universitair en beroepsonderwijs in ontwikkelingslanden. Die kennis kan mogelijk als exportproduct worden gebruikt om van Panama een belangrijke logistieke hub te maken.