Nooit eerder namen zoveel studenten eerst een tussenjaar

meer over:
Steeds meer studenten doen eerst een jaar ervaring op met werken en reizen voordat ze aan hun studie beginnen. Het afgelopen jaar was dat ruim een op de tien van de eerstejaarsstudenten.
shutterstock_257120158.jpg

Meer dan een op de tien (10,5 procent) van de eerstejaarsstudenten van het afgelopen studiejaar heeft eerst een tussenjaar gedaan. Dat is een lichte stijging ten opzichte van een jaar eerder (9 procent). Nooit eerder waren er zoveel studenten met een tussenjaarervaring. En steeds vaker doen ze die ervaring op in het buitenland.

Van reizen, vrijwilligerswerk doen, als au-pair werken, een jaartje high school doen of gewoon eerst even werken. Steeds meer scholieren kiezen voor een tussenjaar in het buitenland. Had in 2015 op het hbo nog 1 procent van de eerstejaars dat gedaan, dit jaar is dat 2,6 procent. Onder eerstejaars op het wo is dat 4,8 procent.

Dat blijkt uit een meting onder ruim 16.000 eerstejaarsstudenten, die ResearchNed in opdracht van Nuffic de afgelopen maanden heeft uitgevoerd. In het hbo was het aandeel eerstejaarsstudenten met tussenjaarervaring hoger (11,5 procent) dan in het wo (8,5 procent).

Tussenjaar wordt steeds populairder

Een tussenjaar doen na de middelbare school lijkt de laatste jaren weer opnieuw populairder te zijn geworden nadat het in 2014 en 2015 met de aankondiging en invoering van het studievoorschot drastisch daalde. Dit leenstelsel bleek voor veel aankomende studenten reden om af te zien van een tussenjaar.

Met name in het hbo is het aandeel eerstejaars met tussenjaarervaring in nagenoeg alle studierichtingen gestegen ten opzichte van vier jaar geleden. In het wo zijn die aantallen nog niet in alle sectoren terug gegroeid.

Reizen

Het aantal eerstejaarsstudenten dat eerst een jaar heeft gereisd is beduidend hoger in het wo dan in het hbo. In het wo is dat bijna een op de twintig, in het hbo ongeveer de helft daarvan: 2,5 procent. Het aandeel reizenden in het hbo is echter groter dan ooit. Die groei was vooral te zien in de sectoren Economie en Gedrag & Maatschappij. Een duidelijke meerderheid van de studenten die eerst een tussenjaar heeft genomen zegt zekerder te zijn geworden van hun studiekeuze.

Internationale ervaring

Bijna de helft van de studenten die eerst hebben gereisd zegt internationale ervaring te willen opdoen tijdens de studie. Overigens hebben veel studenten al internationale ervaring opgedaan tijdens hun middelbareschooltijd. 79 procent van de ondervraagde eerstejaarsstudenten heeft excursies gehad in het buitenland (84 procent op vwo en 74 procent havo) en 23 procent een uitwisseling gehad in het buitenland.

Over het onderzoek

Jaarlijks onderzoekt ResearchNed in opdracht van en in samenwerking met Nuffic waarom jongeren voor een tussenjaar kiezen en wat ze dan doen. Dit gebeurt op basis van de jaarlijkse Startmonitor, een grootschalige landelijke enquête die sinds 2008 onder eerstejaarsstudenten wordt verspreid. Dit jaar deden ruim 16.000 studenten uit zowel het wo als het hbo mee.

Lees het rapport van ResearchNed.

Meer weten over het tussenjaar en de mogelijkheden die er zijn? Kijk op www.wilweg.nl of doe de WilWegWijzer: www.wilwegwijzer.nl.

Reactie Nuffic op het interdepartementaal beleidsonderzoek internationalisering

9 september 2019
Nuffic is blij met de bevestiging van de grote waarde die het kabinet aan internationalisering toekent voor het onderwijs, wetenschap, samenleving, economie en arbeidsmarkt.

Nederland gaat samenwerken met Irak op het gebied van onderwijs

8 juli 2019
Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt daarvoor extra middelen beschikbaar aan het Orange Knowledge Programma dat via onderwijs en training bijdraagt aan duurzame ontwikkeling.