Nieuwe beschrijving Europees Baccalaureaat

Naast de 81 unieke beschrijvingen van buitenlandse onderwijssystemen staat nu ook informatie over het Europees Baccalaureaat online. Gratis te downloaden via onze homepage.

Wat moeten leerlingen doen om het Europees Baccalaureaat te halen? Hoeveel vakken volgen ze en in welke talen? En welke taalniveaus kunnen ze bereiken? In onze uitgebreide beschrijving van het Europees Baccalaureaat kun je dit allemaal lezen.

Waardering van het diploma

In het Nederlands en in het Engels beschrijven we het onderwijsprogramma dat 4- tot 19-jarigen voorbereidt op het Europees Baccalaureaat. We geven onder meer informatie over het beoordelingssysteem en de kwaliteitszorg, en uiteraard over de waardering van het diploma. In principe biedt het European Baccalaureate Certificate toelating tot het hoger onderwijs in alle EU-landen. Wat moeten leerlingen doen om het Europees Baccalaureaat te halen? Hoeveel vakken volgen ze en in welke talen? En welke taalniveaus kunnen ze bereiken? In onze uitgebreide beschrijving van het Europees Baccalaureaat kun je dit allemaal lezen.Waardering van het diplomaIn het Nederlands en in het Engels beschrijven we het onderwijsprogramma dat 4- tot 19-jarigen voorbereidt op het Europees Baccalaureaat. We geven onder meer informatie over het beoordelingssysteem en de kwaliteitszorg, en uiteraard over de waardering van het diploma. In principe biedt het European Baccalaureate Certificate toelating tot het hoger onderwijs in alle EU-landen.

5 nieuwe beschrijvingen per jaar

Onze landendeskundigen werken intussen door aan nieuwe beschrijvingen. Voor het einde van dit jaar kun je op onze website ook uitgebreide informatie vinden over de onderwijssystemen van Bosnië, Jordanië, Macedonië en Venezuela. Nuffic brengt elk jaar 5 nieuwe digitale beschrijvingen van buitenlandse onderwijssystemen uit. Daar wordt met bijna 100.000 downloads per jaar goed gebruik van gemaakt.

Onderwijssysteem-europees-baccalaureaat‌ (401.2 kB)