Nieuw Living Lab met China

Deze zomer gaat een nieuw Living Lab van start op het gebied van e-commerce en logistiek. De focus ligt op de Chinese steden Shanghai en Chongqing.

Het Living Lab biedt hogescholen de mogelijkheid om met een aantal gezaghebbende Chinese onderwijs- en onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven samen te werken. Meer weten? Kom naar onze informatiebijeenkomst op 6 februari a.s.

Het doel van het Living Lab is kennisuitwisseling, innovatie en versterking van het curriculum. Bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen werken hierin samen. Nederland kan veel leren van China op het gebied van het kopen en verkopen via internet. Omgekeerd kan China profiteren van de kennis van ons land in de Topsector Logistiek.

5 kernactiviteiten

Na een eerdere verkenningsmissie heeft een delegatie van hogescholen (Zuyd, NHTV en Windesheim), Nuffic en Dinalog (het kennisinstituut van de Topsector Logistiek) in november 2017 Shanghai en Chongqing bezocht. Tijdens dit bezoek zijn de vervolgstappen met de Chinese partners besproken en 5 kernactiviteiten vastgesteld zoals uitwisseling van studenten en staf en gezamenlijk onderzoek.

“We zijn met een aantal lectoren gegaan en er is heel concreet over de inhoud gesproken”, vertelt Sabine Amft, die namens Nuffic bij het Living lab is betrokken. “Op basis hiervan zijn een aantal onderzoektopics geformuleerd.”

Nieuwe Zijderoute

Een van die onderzoektopics is de Nieuwe Zijderoute van China. Er is een 11.000 kilometer lange spoorweg van Chongqing, in de binnenlanden van China, naar Europa ontwikkeld. De Chinese overheid stimuleert dat bedrijven van de oostkust naar het binnenland verhuizen zodat die gebieden ook welvarender worden. Via het spoor kunnen zij hun E-commerceproducten op een efficiënte manier in Europa krijgen.

“China worstelt ermee hoe ze de trein terug ook weer vol kunnen krijgen”, aldus Amft. “De e-commerce in China functioneert anders dan in Europa en daar kan Nederland weer van leren. Deze samenwerking is dus halen en brengen. En we promoten hiermee ons hbo.”

Alumninetwerk benut

Het Nesokantoor (Netherlands Education Support Office) en het alumninetwerk in China hebben een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het Living Lab. “Het alumninetwerk heeft veel banden met afgestudeerden die in Shanghai en Chongqing werkzaam zijn in de e-commerce. Daardoor konden we met veel interessante Nederlandse en Chinese bedrijven in contact komen.”

Het Living Lab gaat waarschijnlijk in juni 2018 van start. Hogescholen met lectoraten op het gebied van e-commerce en logistiek en bedrijven worden uitgenodigd hieraan deel te nemen. Nuffic organiseert dit Living Lab binnen het buitenlandpromotie programma kennisexport. De Topsector Logistiek financiert dit programma.

Nederlanders bereiden zich voor op ‘Chinese toekomst’

16 december 2019
Steeds meer Nederlandse studenten kiezen voor een studie in China. Daar wacht ze wel een ‘reality check’.

Reactie Nuffic op het interdepartementaal beleidsonderzoek internationalisering

9 september 2019
Nuffic is blij met de bevestiging van de grote waarde die het kabinet aan internationalisering toekent voor het onderwijs, wetenschap, samenleving, economie en arbeidsmarkt.