Nederland gaat samenwerken met Irak op het gebied van onderwijs

Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt daarvoor extra middelen beschikbaar aan het Orange Knowledge Programma dat via onderwijs en training bijdraagt aan duurzame ontwikkeling.
Crops in a field in Iraq

Onderwijsinstellingen uit Nederland en Irak gaan nauw samenwerken om de Iraakse landbouw en voedsel infrastructuur te versterken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt daarvoor extra middelen beschikbaar aan het Orange Knowledge Programma dat via onderwijs en training bijdraagt aan duurzame sociale en economische ontwikkeling in de 55 deelnemende landen.

"Minister Sigrid Kaag sprak onlangs met haar Iraakse collega's over duurzame ontwikkeling in Irak en hoe Nederland daaraan kan bijdragen: door samenwerking op het gebied van handel en onderwijs. Voor dat laatste identificeerden wij het versterken van academisch en beroepsonderwijs als essentieel om de opkomende arbeidsmarkt te ondersteunen. Het Orange Knowledge Programme zal een substantiële bijdrage leveren aan deze onderwijsversterking door middel van samenwerkingsprojecten met Nederlandse kennisinstellingen en door het aanbieden van trainingen. Daarbij is er bijzondere aandacht voor jongeren en vrouwen, omdat zij het personeel van de toekomst zijn", aldus David van Kampen, teamleider Partnerships & Program Development bij Nuffic.

Duurzame versterking

De instabiliteit in de regio en de nasleep van de oorlogen hebben ervoor gezorgd dat de infrastructuur op het gebied van onder andere landbouw is verslechterd. Nederland heeft veel kennis op het gebied van landbouw en wil die in projecten samen met de Iraakse onderwijsinstellingen, overheid en bedrijfsleven gaan inzetten om zo de agrarische sector op een duurzame manier te versterken. Bijvoorbeeld door trainingen te geven en samen te werken aan de curricula van onderwijsinstellingen in Irak. Een ander belangrijk aspect is ook om de hoge jeugdwerkeloosheid aan te pakken door het bieden van training aan studenten op het gebied van ondernemerschap.

Orange Knowledge Programme

De nieuwe samenwerking met Irak vindt plaats in het kader van het Orange Knowledge Programme. Het Orange Knowledge Programme is een vijfjarig wereldwijd ontwikkelingsprogramma van € 220 miljoen. Het is beschikbaar in 55 landen in Zuid-Amerika, Afrika en Azië en wordt uitgevoerd door Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs. Het programma is gestart in 2017 en zal medio 2022 tienduizenden mensen hebben voorzien van mogelijkheden om hun toekomst door middel van onderwijs en training te veranderen.

Extra middelen

Het Orange Knowledge Programme breidt niet alleen uit naar Irak. Ook Tunesië is nieuw in het programma. In Jordanië wordt ook – net als bij de eerste twee genoemde landen - institutionele samenwerking met Nederlandse onderwijsinstellingen mogelijk. Ook zal een aantal regionale samenwerkingsprojecten in de Hoorn van Afrika en West Afrika gestart worden en wordt er meer geld beschikbaar gesteld voor samenwerking en training in Kenia en Ethiopië. Tot slot zal het onderwijs worden versterkt in de Syrische regio en de hoorn van Afrika voor vluchtelingen en hun gast gemeenschappen. In totaal stelt het Ministerie van Buitenlandse Zaken €20 miljoen extra beschikbaar.

Nederland en Irak verkenden eerder al de mogelijkheden tot samenwerking.

Ook dit jaar weer meer leerlingen voor examen Chinees

4 april 2020
Dit jaar leggen 232 leerlingen het eindexamen Chinees af, veel meer dan vorig jaar (196). Het vak is in tien jaar uitgegroeid tot de vijfde vreemde taal op het vwo.

Mbo-student weet weg naar buitenland beter te vinden

6 maart 2020
Steeds meer mbo-studenten doen tijdens hun studie ervaring op in het buitenland. 8% van de afgestudeerde mbo-studenten heeft een periode in het buitenland doorgebracht.