Minister Kaag op bezoek bij Nuffic

meer over:
Op woensdag 5 september kwam Sigrid Kaag, de Nederlandse minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, op kennismakingsbezoek bij Nuffic.
minister op bezoek.jpg

In het nieuwe beleid voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ‘Investeren in Perspectief’ krijgen onderwijs en internationale kennissamenwerking een grotere rol, met speciale aandacht voor (beroeps)onderwijs en werkgelegenheid voor vrouwen en jongeren.

Global development

Minister Kaag werd verwelkomd voor de kennismaking door directeur Freddy Weima en een aantal collega’s van Nuffic. Zij liet zich voorlichten over de global development programma’s die Nuffic voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken beheert.

Ook maakte de minister kennis met Emmanuella Kwamee uit Ghana. Zij studeert in Nederland aan de International Institute for Social Studies met een beurs van het Orange Knowledge Programme van Nuffic. Onlangs kondigde de minister aan €10,1 miljoen extra te investeren in dit programma, en het MENA Scholarship Programma.

'Onderwijs is essentieel'

"Onderwijs, het recht op onderwijs en kwaliteit van onderwijs, zijn voor iedereen essentieel voor een goede start in het leven", aldus de minister in een korte videoreactie. Ze prees Kwamee. "Als je uit Ghana komt is het een behoorlijke stap die je maakt om te beginnen in Den Haag, te wennen aan het weer en aan een nieuwe samenleving." De minister heeft respect voor de gedrevenheid van Kwamee. "Ga door, en inspireer anderen."

Beurzenprogramma’s

Het Orange Knowledge Programma – de geïntegreerde opvolger van beurzenprogramma NFP en capaciteitsontwikkelingsprogramma NICHE - richt zich op kennisontwikkeling en samenwerking tussen Nederlandse onderwijsinstellingen en partners in 53 partnerlanden.

Het MENA Scholarship Programme is een beurzenprogramma voor cursussen en op maat gemaakte trainingen gericht op het versterken van democratische transitie in Algerije, Egypte, Iran, Irak, Jordanië, Libanon, Libië, Marokko, Syrië en Tunesië.

Acht initiatieven voor nieuwkomers en vluchtelingen

20 juni 2019
Goed onderwijs is belangrijk voor de integratie van nieuwkomers en vluchtelingen. Zeven handige initiatieven voor een goede start in Nederland, en één in het buitenland.

Subsidie aanvragen voor internationalisering in het po en vo

10 juni 2019
Wil je als basisschool of middelbare school je onderwijs internationaler maken, dan biedt de subsidieregeling IPV je allerlei mogelijkheden. Vraag de subsidie aan met onze 7 handige tips.