Minister: 'Instellingen moeten zich kritiek op internationalisering aantrekken'

meer over:
“Instellingen moeten zich de kritische geluiden over internationalisering ook aantrekken. Zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat we draagvlak in de samenleving houden"

Dat zegt minister Van Engelshoven in het zomernummer van Transfer dat deze week verschijnt.

In het interview werpt de minister zich op als ‘hoeder van de toegankelijkheid’. Met haar internationaliseringsbrief heeft zij mensen die zich zorgen maken over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs, gerust willen stellen, zegt zij.

Sentimenten

“Ik begrijp de sentimenten bij veel Nederlanders. Die zeggen terecht: wij betalen met Nederlands belastinggeld ons hoger onderwijs. Zij maken zich zorgen of hun kind straks nog terecht kan op een Nederlandse universiteit met de buitenlandse toestroom. Ik wil dat kunnen garanderen.”

Op de vraag of internationalisering tot nu toe te veel op zijn beloop is gelaten, stelt Van Engelshoven: De ‘S’ van VSNU had hier wat steviger tot uitdrukking moeten komen. Ik betwijfel of altijd het gesprek is gevoerd over wie een opleiding in welke taal aanbiedt, en hoe dat wordt verdeeld. Wat meespeelt, is dat de toewijzing van de bekostiging grotendeels afhangt van het aantal studenten. Universiteiten hebben er belang bij om hun aandeel in de koek te houden.”

Gemakkelijk

Met het oog op de vergrijzing pleiten VH en VSNU in hun internationaliseringsagenda voor een veel ambitieuzer scenario: 40.000 internationale studenten meer in 2029 dan er nu worden verwacht. Maar dat is een afweging voor de politiek, vinden de koepels.

Van Engelshoven vindt het ‘wat gemakkelijk om een ambitie uit te spreken en de risico’s op het bord van de politiek te leggen’, zegt ze in het interview. “Er ligt een opgave bij VH en VSNU om te zorgen dat de internationalisering die er nu is in goede banen wordt geleid.(..) Als zij vinden dat er ruimte moet zijn voor meer internationale studenten, moeten ze ook aangeven hoe ze hun verantwoordelijkheid waarmaken voordat ze de vraag bij een ander leggen.”

Lees het hele interview:
Hoeder van de toegankelijkheid‌ (610.6 kB)

"Internationaliseren? Begin gewoon!"

20 januari 2020
Margo Koopman is directeur van het MBO College voor Mens & Maatschappij (ROC van Twente) en een actieve ambassadeur voor internationalisering in het onderwijs. ‘Je kijkt letterlijk en figuurlijk over de grens en het helpt om je eigen referentiekader te relativeren."

Soepeler van school naar werk

27 december 2019
Internationaal denken en doen kan de overgang van mbo-opleiding naar arbeidsmarkt versoepelen, vindt internationaal retailexpert Leo van de Polder. “Door je internationaal te oriënteren en nieuwsgierig te zijn, ontwikkel je daarvoor broodnodige skills.”