Minister beantwoordt vragen over ‘Grenzeloos mbo’

“Internationalisering is meer dan het volgen van een stage of opleiding in het buitenland”, schrijft de minister in haar reactie op een vraag van mbo-studenten tijdens de ‘V-100’.
MBO studente

Tijdens de jaarlijkse V-100, een burgerpanel dat kritische vragen bedenkt over het kabinetsbeleid, konden in mei dit jaar 100 mbo-studenten uit heel Nederland vragen stellen over het beleid van de regering. Ook het thema ‘Grenzeloos mbo’ kwam aan bod.

De mbo-studenten waren onder andere benieuwd hoe de minister ervoor gaat zorgen dat meer mbo-studenten een internationale ervaring kunnen opdoen. Zo vroegen ze hoe de informatievoorziening over verschillende regelingen, zoals Erasmus+, verbeterd kan worden en wat de mogelijkheden zijn voor een internationale ervaring voor mbo-niveau 1 en 2.

Ongelijke verdeling

Uit Internationalisering in Beeld bleek al dat mbo’ers steeds vaker naar het buitenland gaan. Van de lichting die in 2016 afstudeerde, had 7,6% een buitenlandervaring. Maar de deelname aan internationaliseringsactiviteiten, zoals de buitenlandstages, is ongelijk verdeeld. In sommige opleidingen gaat meer dan de helft van de studenten naar het buitenland terwijl het in andere opleidingen zeldzaam is. Uit de cijfers blijkt ook dat voornamelijk studenten op mbo-niveau 4 naar het buitenland gaan. In opleidingen op niveau 1 en 2 en de bbl doen weinig studenten een buitenlandstage.

Informatiebronnen

De minister noemt in haar beantwoording verschillende informatiebronnen, zoals erasmusplus.nl. Het Nationaal Agentschap (NA) Erasmus+ heeft veel contact met de coördinatoren internationalisering van 95% van alle mbo-instellingen, aldus de minister. Samen met hen wordt gewerkt aan een zo groot mogelijk bereik van internationalisering. Door de hele instelling heen, met inclusie als een van de speerpunten. Dat houdt in dat uitwisseling en internationalisering mogelijk wordt gemaakt voor studenten van álle niveaus, ongeacht niveau, achtergrond of eventuele fysieke of mentale beperkingen.

Daarnaast wijst de minister op WilWeg. WilWeg zorgt voor bredere bekendheid van een buitenlandervaring. WilWeg informeert studenten over een studie, stage of tussenjaar in het buitenland, onder andere via WilWeg-ambassadeurs (studenten die over hun ervaringen vertellen). Samen met JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, enthousiasmeren we ook jongeren van opleidingen en niveaus waar een buitenlandervaring niet voor de hand ligt.

Internationaliseren in eigen omgeving

“Internationalisering is meer dan het volgen van een stage of opleiding in het buitenland”, schrijft de minister in antwoord op de vraag over de mogelijkheden voor studenten uit mbo-niveau 1 en 2 om buitenlandervaring op te doen.

De minister wijst op de mogelijkheden om in Nederland internationale vaardigheden op te doen, Internationalisation at Home (I@H). Door bijvoorbeeld een stage bij een internationaal georiënteerd leerbedrijf, het volgen van een tweetalige opleiding, online samenwerken via eTwinning of een keuzedeel Internationaal worden studenten goed voorbereid op de internationaal georiënteerde arbeidsmarkt en interculturele samenleving.

Engels in de beroepspraktijk

De studenten uit de V-100 gaven ook aan dat het niet verplicht stellen van Engels als vak op niveau’s 1, 2 en 3 ervoor zorgt dat de afstand tot internationalisering wordt vergroot. De minister wijst in haar beantwoording op de mogelijkheden die de keuzedelen bieden op het leren van een andere taal. Het populaire keuzedeel Engels in de beroepspraktijk zorgt er onder andere voor dat studenten zich via van taal goed kunnen voorbereiden op een internationale ervaring.

Noodzaak internationalisering

De minister gaf in haar visiebrief al aan dat internationalisering een meerwaarde heeft voor alle studenten, ook die in het mbo. Mbo-scholen leiden op voor de regionale arbeidsmarkt. Deze arbeidsmarkt is vaak heel internationaal: denk aan een buitenlandse toeleverancier van gewassen, Europese wetgeving rondom persoonsgegevens, een patiënt van niet-westerse komaf. Daarnaast vraagt onze samenleving om interculturele sensitiviteit en reflectie op eigen normen en waarden. Internationalisering is dus noodzakelijk om studenten goed voor te bereiden op hun toekomst. Ook omdat je door internationalisering belangrijke vaardigheden ontwikkelt, zoals ondernemendheid, communiceren, creativiteit en aanpassingsvermogen.

Dat sluit naadloos aan bij de ambitie van Nuffic dat elke student internationaal competent het onderwijs verlaat. Daarom hebben we passende mbo-dienstverlening ontwikkeld voor mbo-scholen en studenten.

Lees meer over de V-100 bestaande uit mbo-studenten. En alle antwoorden op de vragen van de studenten.

Statement van Nuffic over coronavirus

13 maart 2020
Bericht van directeur Freddy Weima over het coronavirus.

“Meer kansengelijkheid door onderwijs in wereldburgerschap”

2 maart 2020
Joana da Silveira Duarte is per 1 maart benoemd tot bijzonder hoogleraar Wereldburgerschap en tweetalig onderwijs aan de Universiteit van Amsterdam. De expert in meertaligheid gaat een nieuwe aanpak ontwikkelen voor het onderwijs in wereldburgerschap.

Conferentie: 'Taal en wereldburgerschap in het basisonderwijs? Yes, ja bitte, oui!'

11 september 2020 09:00 - 16:30
De ReeHorst, Ede
Wil je beginnen met wereldburgerschap, vvto of uitwisselen? Of ben je toe aan de volgende stap? Kom dan naar dé conferentie over internationalisering in het primair onderwijs.