Meerderheid universiteitsraad tegen zustercampus in China

Een meerderheid van de universiteitsraad zal op 31 augustus tegen de Yantai-plannen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) stemmen.

De universiteit is wettelijk verplicht om de raad om instemming te vragen voor het aanbieden van opleidingen in het buitenland.

De Personeelsfractie en studentenpartij Lijst Calimero, die samen een meerderheid in de raad vormen, maakten op 24 augustus bekend dat zij tegen zullen stemmen, meldtde Universiteitskrant Groningen (UK). “We kunnen 8 dagen verstoppertje spelen. Maar we zijn ervan overtuigd dat onze mening niet zal veranderen in de komende dagen”, zegt voorzitter Bart Beijer van de personeelsfractie in UK. De twee fracties maakten hun standpunt bekend in een persbericht dat meteen op Twitter verscheen.

Reputatieschade

De RUG wil als eerste universiteit in Nederland een campus in het buitenland beginnen. In het Chinese Yantai kunnen zo’n 10.000 Chinese, Nederlandse en internationale studenten studeren. Meerdere fracties in de universiteitsraad vinden het een onzeker avontuur. Als het een debacle wordt, vrezen ze grote reputatieschade. Ze betwijfelen of de RUG er beter van wordt en willen meer duidelijkheid over de financiële risico’s.

De universiteitsraad stemt op 31 augustus officieel over de plannen. Nu een meerderheid tegen het huidige voorstel is, bestaat de kans dat collegevoorzitter Sibrand Poppema de aanvraag van de agenda haalt. Het universiteitsbestuur probeert studenten en medewerkers in de raad al twee jaar lang te overtuigen van het nut van een campus in China.

Wet Bevordering internationalisering aangenomen

Voor de zomer ging de Eerste Kamer akkoord met de wet Bevordering internationalisering hoger onderwijs. Deze wet maakt het mogelijk om een volledige Nederlandse opleiding aan te bieden in het buitenland.

Academische vrijheid

In een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), die demissionair minister Bussemaker na de zomer aan de Eerste en tweede Kamer voorlegt, worden de nadere voorwaarden uitgewerkt. Zo moeten instellingen duidelijk maken wat zij doen met eventuele opbrengsten. Ook de kwaliteitszorg, mensenrechten, het ondervangen van financiële risico’s en het borgen van academische vrijheid komen hierin aan bod.