Meer budget Erasmus+ voor po en vo

Het budget voor Erasmus+ is voor 2018 met 15% gestegen. In totaal is er in Nederland €55,6 miljoen beschikbaar. Daarvan is €10,7 miljoen bestemd voor po en vo.

Dat is ruim 37% meer dan in 2017. Meer weten? Doe mee aan ons webinar op 13 december of kom naar onze informatiebijeenkomst op 17 januari 2018.

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen via Erasmus+, het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport, subsidie aanvragen voor mobiliteitsprojecten voor hun personeel (Key Action 1) en voor samenwerkingsprojecten (Key Action 2). De verhoging van het budget voor 2018 betekent een grotere slagingskans voor alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen.

Nascholing van personeel in po en vo

Wil je een nascholingscursus in een ander land volgen, job shadowen of misschien zelfs wel lesgeven in een ander land in Europa? Dat kan via Erasmus+ (KA1). Trainingsactiviteiten helpen om de kennis en vaardigheden van professionals te vergroten. Personeel van scholen kan in het buitenland leren en werken en internationalisering wordt onderdeel van het schoolbeleid.

De aanvraag wordt daarom vanuit de school (of het bestuur) ingediend; individuele aanvragen van docenten zijn niet mogelijk. De aanvraag kan eens per jaar worden ingediend.

Voor projecten en activiteiten die starten op of na 1 juni 2018 is de deadline voor de aanvraag op 1 februari, 12.00 uur AM. De uiterste startdatum is 31 december 2018. Een project duurt minimaal 12 en maximaal 24 maanden. Kijk voor alle voorwaarden en informatie op de website van het Nationaal Agentschap Erasmus+.

School Exchange Partnerships

Wil je samenwerken met scholen in een van de 32 andere landen in Erasmus+ en leerlingen en docenten uitwisselen? Dan kun je gebruik maken van de School Exchange Partnerships van Erasmus+ (KA2). Dit is een vernieuwde actielijn met vereenvoudigde procedures.

Hierbij werk je minimaal 12 en maximaal 24 maanden samen met één tot vijf andere scholen in Europa. De aanvraag wordt namens het partnerschap door de coördinerende school ingediend. De deadline is 21 maart 2018, 12.00 uur AM. Kijk voor alle voorwaarden en informatie op onze website. De procedures voor projecten met leerlingenuitwisselingen zijn voor het komende jaar sterk vereenvoudigd.

IPV-subsidieregeling mobiliteit loopt af

Na dit schooljaar is het binnen de IPV-regeling helaas niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen binnen het onderdeel mobiliteit. Wil je vanaf 2018 subsidie aanvragen voor nascholing van personeel in een ander land en/of voor leerlingenuitwisselingen/partnerschappen met scholen in andere landen, dan kun je gebruik maken van Erasmus+.

Informatiebijeenkomst

Meer weten? Neem dan 13 december deel aan het webinar óf kom op 17 januari 2018 naar de informatiebijeenkomst. Meld je aan via onze website.

Ben je niet in de gelegenheid om aan het webinar deel te nemen en/of naar de informatiemiddag te komen, kijk dan op onze website, maak gebruik van de online ondersteuning via de Erasmus+ Aanvraagassistent op de Nuffic Academy of vraag een gesprek aan met een van de medewerkers van het Nationaal Agentschap via erasmusplus@erasmusplus.nl.

Diplomawaardering tijdens COVID-19

20 mei 2020
Wat zijn de mogelijke gevolgen van COVID-19 op de erkenning van diploma's? Wereldwijde samenwerking zorgt voor eenduidigheid.

Scholen met vvto-keurmerk zien belang ervan voor kwaliteit

6 november 2019
Kost het vvto-keurmerk veel tijd, of draagt het vooral bij aan de kwaliteit? Scholen met zo’n keurmerk zijn in elk geval tevreden, zo blijkt uit onderzoek door Nuffic.