Mbo-studenten klaarstomen voor de toekomst

meer over:
ROC Mondriaan en ROC van Twente startten onlangs onder de paraplu van stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ samen een eerste practoraat internationalisering.
Babet_mbo_filter.jpg

We spreken hierover met Babet Hoeberigs, sinds kort practor internationalisering bij beide scholen.

Internationalisering is een relatief nieuw aandachtsgebied in het mbo. Volgens Hoeberigs is het de uitdaging om alle studenten voor te bereiden op een internationale arbeidsmarkt. Het aantal internationale stages uitgevoerd op erkende leerwerkplekken in Europa en daarbuiten stijgt gestaag en de invoering van nieuwe keuzedelen Internationaal I en II in de scholen is in gang gezet, maar in veel gevallen ontbreekt de structurele aanpak. Het practoraat internationalisering moet daar meer richting aan gaan geven.

Wat houdt een practoraat internationalisering in?

'Dit is een expertiseplatform met een onderzoekscomponent dat onderdeel is van een mbo-school. Omdat het practoraat internationalisering nieuw is, staan de komende maanden in het teken van oriëntatie en het vaststellen van concrete doelen. We zullen internationalisering op beide mbo-scholen naar een hoger niveau brengen en er uiteindelijk voor zorgen dat alle studenten de mogelijkheid hebben om interculturele en internationale competenties ontwikkelen. Dit gebeurt zeker niet alleen door studenten in het buitenland stage te laten lopen; juist ook internationalisation at home biedt enorm veel mogelijkheden.'

Kun je voorbeelden noemen van ‘internationalisation at home'?

'Het valt me op dat de term internationalisation at home bij verschillende mensen verschillende beelden oproept. Denk aan aandacht bij kappersopleidingen voor verschillende haarsoorten. Of scholen die iemand van een internationaal bedrijf vragen een gastcollege te verzorgen over de internationale dimensie van het vak. Een ander voorbeeld: de diversiteit is in veel mbo-klassen groot. Daar ligt zoveel waardevolle informatie waarmee we door interactie en zelfreflectie elkaar en de wereld om ons heen beter kunnen begrijpen. Het is van groot belang dat we deze voorbeelden concreter benoemen, zodat we ze kunnen inbedden in het mbo-onderwijs.'

Als practor internationalisering bedien je twee verschillende mbo-scholen. Hoe combineer je dat?

'Het is belangrijk om goed te kijken naar onderlinge overeenkomsten en verschillen en waar mogelijk te zorgen voor kruisbestuiving. De setting van twee verschillende mbo-scholen biedt een interessante meerwaarde voor het practoraat. De scholen zitten in diverse delen van het land in verschillende culturele omgevingen. Op beide scholen bereiden we studenten voor op een andersoortige regionale arbeidsmarkt. Bij ROC van Twente maak ik met vier docent-onderzoekers gekoppeld aan het practoraat activiteiten zichtbaar die bijdragen aan internationalisering. Bij ROC Mondriaan zoeken we nog naar de vorm hiervoor; dit kan bijvoorbeeld met studenten zijn of misschien ga ik met andere collega’s aan de slag. Het lijkt me erg zinvol om te onderzoeken wat de behoefte is vanuit de beroepspraktijk: wat verstaan we precies onder intercultureel competente mensen? Om dit vervolgens te kunnen integreren in het onderwijs, zodat studenten zo goed mogelijk worden klaargestoomd voor hun toekomst.'

Kijk voor meer informatie over de practor internationalisering en de andere practoraten in het mbo op de website over practoraten.

Schoolreis uitgelezen moment voor internationalisering

10 september 2019
Met de klas een paar dagen naar Rome of Londen. Het zorgt voor onvergetelijke herinneringen. Leerlingen maken kennis met andere culturen, talen en eetgewoonten. Waarom is internationalisering zo belangrijk?

Nuffic Congres: kies nu je workshops en presentaties

17 juni 2019
Volledig programma met meer dan 40 workshops en presentaties online.