Mbo-scholen uit grensregio’s geïnteresseerd in omkeerregeling Duits

meer over:
Buitenlandse studenten die beter Duits beheersen dan Nederlands, kunnen in de toekomst misschien gebruik gaan maken van een omkeerregeling.

Tijdens een bijeenkomst op ROC Nijmegen lieten aanwezige mbo-scholen weten interesse te hebben in zo’n regeling.

Al enkele jaren zijn er plannen voor een omkeerregeling Engels in het mbo. Buitenlandse studenten die het Engels goed beheersen, maar het Nederlands niet zo goed, kunnen het beperkte niveau van hun Nederlands dan compenseren met het niveau van hun Engels. Eerder dit jaar maakte minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) bekend dat zij overweegt ook Duits in deze regeling mee te nemen. Dit zou het voor Duitse studenten aantrekkelijker kunnen maken om in Nederland te gaan studeren, wat de Nederlandse arbeidsmarkt versterkt.

Positieve reacties

Tijdens de bijeenkomst op ROC Nijmegen, georganiseerd door Nuffic in opdracht van het ministerie, werd met mbo-scholen uit de grensregio’s besproken hoe zij tegenover zo’n omkeerregeling staan. De reacties waren positief, vertelt Jérôme Smits, beleidsmedewerker bij OCW. "Het is belangrijk voor ons dat het ook echt nut heeft en dat er behoefte aan is. We gaan de regeling niet zomaar verbreden."

Grensregio's

Een omkeerregeling Duits is vooral interessant voor mbo-scholen uit de grensregio’s, omdat er in die regio’s veel Duitse studenten wonen. "Voor sommige Duitse studenten is een Nederlandse school dichterbij dan een Duitse", vertelt Smits. "Veel studenten krijgen in hun omgeving met zowel de Duitse als de Nederlandse taal te maken." Doel van de bijeenkomst was niet alleen om te horen in hoeverre er interesse is, maar ook voor welke groepen studenten de regeling geschikt zou zijn. "Moet de regeling er komen voor het gehele mbo, voor bepaalde sectoren, of bepaalde niveaus? Bij sommige opleidingen ligt de regeling erg voor de hand, bij andere minder." Vooral bij sectoren als handel, zorg en horeca en toerisme lijkt er behoefte aan de regeling.

Voertaal en arbeidsmarkt

Tijdens de bijeenkomst werden er ook veel kritische vragen gesteld over de regeling, vertelt Lineke Ouwendijk, projectmedewerker mbo bij Nuffic. "Er werd bijvoorbeeld gevraagd of het uitmaakt hoe lang de Duitse student al in Nederland verblijft. En wanneer iemand geldt als Duitse student: moet de voertaal thuis bijvoorbeeld Duits zijn? Sommige mensen wonen zo dicht bij de grens dat ze thuis Nederlands spreken." Een andere vraag die door de scholen werd gesteld, is in hoeverre er op de Nederlandse arbeidsmarkt behoefte is aan Duitssprekende studenten. Daarom gaat Nuffic een enquête houden onder bedrijven in de grensregio’s.

Onderzoeken

Het ministerie van OCW gaat verder onderzoeken of de omkeerregeling Duits wenselijk is en zo ja, welke criteria ervoor opgesteld moeten worden. Smits: "De bedoeling is dat er voor de zomer van 2019 een besluit is genomen. Gaat de regeling er komen, dan moet deze in augustus 2020 van kracht zijn."

Nog meer nieuws over internationalisering in onderwijs? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.

Er schuilt een hele wereld achter taal

16 september 2019
Waarom leren we een vreemde taal? Zo kun je je beter redden in het buitenland en bij contact met internationale handelspartners. Maar taal is meer dan functioneel communiceren alleen. Daar zou in ons onderwijs meer aandacht voor moeten zijn, vindt Anna Kaal, docentopleider en onderzoeker aan de VU.

Winnaars Junior Speaking Contest bekend

17 april 2019
Mila Mabelis van het Christelijk College Groevenbeek in Ermelo en Margriet van der Kaaij van Het College Weert zijn de winnaars van de Junior Speaking Contest 2019.

LinQ-startbijeenkomst

19 september 2019 10:00 - 19 september 2019 15:30
Aristo, Utrecht
Ben je docent Frans of Duits en heb je je sectie ingeschreven voor het LinQ-netwerk? De startbijeenkomst is het begin van je 1e jaar als LinQ-school.