Maak gebruik van onze geactualiseerde mobiliteitsdata

meer over:
Nederland staat wereldwijd op de zesde plek qua aandeel internationale diplomastudenten (11,2%) in het hoger onderwijs.

Deze cijfers en nog veel meer data staan in onze geactualiseerde Market Information Statistics en Mobility Statistics. Benieuwd hoe je deze tools optimaal kunt benutten voor een gedegen internationaliseringsbeleid? Kom dan naar onze cursus op 14 november.

De nieuwste data van Unesco voor 2015 zijn beschikbaar en laten zien hoe Nederland het wereldwijd doet qua studentmobiliteit. Met een aandeel van 11,2% internationale diplomastudenten presteert Nederland boven het EU-gemiddelde en dat van de OESO en streven we België en Duitsland voorbij. De populairste sector onder internationale studenten zijn de sociale- en geesteswetenschappen, gevolgd door bedrijfswetenschappen, natuurwetenschappen en techniek.

Invloed Brexit

Mondiale ontwikkelingen zoals de Brexit, explosieve toename van onderwijscapaciteit in Aziatische landen en vergrijzing hebben allemaal invloed op de internationalisering van het onderwijs. Een goed onderbouwd en strategisch internationaliserings- en wervingsbeleid wordt daardoor steeds belangrijker. Onze tools geven inzicht in de mondiale trends en vormen een goede ondersteuning bij het opstellen van een weloverwogen internationaliseringsbeleid.

Cursus Mobiliteitsdata

Onze Mobility Statistics en Market Information Statistics (login vereist) zijn geüpdatet met de data van UNESCO en beschikbaar om zelf mee aan de slag te gaan. Meer weten over het gebruik van deze tools? Kom dan op 14 november naar de cursus Mobiliteitsdata van Nuffic Academy.

In deze cursus leer je welke gegevens over studentenmobiliteit er zijn, en hoe je deze kunt inzetten voor het beleid, de strategie en de werving van internationale studenten voor jouw instelling. Je gaat actief aan de slag met een aantal use cases, en leert de Nuffic tools gebruiken voor het behalen van concrete marketingdoelen. Je kunt ook contact met ons opnemen via analytics@nuffic.nl voor een afspraak voor dienstverlening op maat.

Reactie Nuffic op het interdepartementaal beleidsonderzoek internationalisering

9 september 2019
Nuffic is blij met de bevestiging van de grote waarde die het kabinet aan internationalisering toekent voor het onderwijs, wetenschap, samenleving, economie en arbeidsmarkt.

Nederland gaat samenwerken met Irak op het gebied van onderwijs

8 juli 2019
Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt daarvoor extra middelen beschikbaar aan het Orange Knowledge Programma dat via onderwijs en training bijdraagt aan duurzame ontwikkeling.