LinQ-didactiek is antwoord op aanbevelingen onderzoek Duits

De positie van het vak Duits moet dringend worden versterkt, blijkt uit het Belevingsonderzoek Duits 2017.

Leerlingen moeten in de les meer Duits gaan spreken en meer kennis opdoen over dit buurland. Scholen binnen het LinQ-netwerk werken al op deze manier. “De LinQ-didaktiek sluit naadloos aan bij de aanbevelingen uit het belevingsonderzoek”.

Nederlandse scholieren zijn positiever over het vak Duits dan 7 jaar geleden. Toch weten ze weinig over Duitsland en leren ze niet om Duits te spreken, blijkt uit een enquête van het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) onder bijna 2.800 middelbare scholieren. Het eerste Belevingsonderzoek Duits werd in 2010 gehouden.

Spreektijd binnen de les

In vergelijking met 2010 vinden leerlingen de Duitse taal interessanter, mooier, nuttiger en ook makkelijker. Ook zit er volgens hen meer afwisseling in de Duitse les en bieden leraren meer kennis van land en cultuur aan. Toch heeft het DIA de indruk dat scholieren weinig weten over het buurland. Ook spreken zij in de les nauwelijks Duits. Het DIA beveelt daarom een nieuwe doeltaaldidactiek aan, die bijvoorbeeld een ‘spreektijd’ binnen de les mogelijk maakt.

Doeltaal is voertaal

Het project LinQ, dat sinds 2005 samen met docenten naar manieren zoekt om Duits en Frans op een vernieuwende en aantrekkelijke manier aan te bieden, voorziet al in die behoefte. LinQ-scholen richten hun lessen in op basis van een aantal principes. Zo is de doeltaal de voertaal tijdens de les. Daarnaast is er veel aandacht voor land, cultuur en actualiteit. Een ander basisprincipe is communicatief taalonderwijs en het creëren van authentieke taalsituaties, bijvoorbeeld door middel van internationalisering.

Handleiding land en cultuur

“Wij zien in het onderzoek veel aanknopingspunten die het belang van de basisprincipes van LinQ benadrukken”, stelt Katrin Pannekeet van Nuffic. Zo ontwikkelt de Expertisegroep Kennis van land en cultuur een aanpak om kennis van land en cultuur en actualiteit structureel en weloverwogen in de lessen aan te bieden. Dit jaar verschijnt een handleiding binnen de algemene LinQ-module, aangeboden via de Nuffic Academy.

Het LinQ-netwerk, dat door Nuffic wordt gecoördineerd, bestaat uit 138 scholen. Ieder schooljaar kunnen er 15 nieuwe scholen lid worden. Docenten van nieuwe LinQ-scholen volgen het eerste jaar een nascholings- en begeleidingstraject. Vanaf het tweede jaar ligt de nadruk op de LinQ-didactiek en uitwisseling tussen LinQ-docenten.
Wil je weten wat LinQ voor jouw school kan betekenen? Bekijk de LinQ-module"Kennismaken met LinQ' in onze Nuffic Academy of neem contact op met het LinQ-team: LinQ@nuffic.nl

Tien dagen lang taal centraal

18 maart 2019
Buurtaalonderwijs, francofonie, de Duitse taal en Engels in het basisonderwijs staan binnenkort centraal in allerlei activiteiten. Reden voor Nuffic om de taal10daagse uit te roepen.

Helft nieuwe excellente scholen heeft internationaal profiel

22 januari 2019
De helft van de scholen die het predicaat ‘Excellente School 2018’ hebben gekregen, is internationaal georiënteerd. In het voortgezet onderwijs zelfs twee derde.

LinQ-slotbijeenkomst

22 mei 2019 van 09:30 tot 16:30
Cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht
Eerstejaars LinQ-school of nieuwsgierig naar LinQ? Kom naar de slotbijeenkomst, maak kennis met het LinQ-netwerk en laat je inspireren!

Conferentie Taal en wereldburgerschap in het vo: the next level

15 november 2019 van 09:30 tot 17:00
ReeHorst, Ede
In onze internationaler wordende samenleving spelen taal- en (wereld)burgerschapsonderwijs een hoofdrol. Kom naar de conferentie waar deze belangrijke onderwerpen centraal staan.