Kleuters Engels leren: de zin en onzin

Kleuters Engels leren heeft geen zin. Zo luidde menig krantenkop afgelopen week naar aanleiding van een onderzoek van de Radboud Universiteit. Waarom dan toch vroeg vreemdetalenonderwijs?
Speelsgewijs Engels leren

Taalwetenschapper Claire Goriot vergeleek in haar promotieonderzoek, dat zij vandaag verdedigt, kinderen die vanaf groep 1 Engels kregen met kinderen die daarmee pas in groep 7 begonnen. In het Nederlands Dagblad legt zij uit: “Ik heb twee taalgebieden onderzocht. De woordenschat van kinderen en het verstaan van Engelse klanken, zoals in pen en pan. Leerlingen die al vanaf groep 1 Engels hebben, konden die klanken niet beter onderscheiden dan leerlingen die vanaf latere leeftijd Engels leren.” Het effect op de woordenschat bleek uit haar onderzoek twijfelachtig.

Durven spreken

Toch pleit Nuffic ervoor dat kinderen vroeg beginnen met het leren van een taal. “Het is ontzettend belangrijk om kinderen een vreemde taal te leren. Juist als ze er vroeg en spelenderwijs mee beginnen, stimuleert dat het taalbewustzijn en krijgen ze internationaal besef”, legt Myrna Feuerstake, teamleider primair onderwijs bij Nuffic uit. “Jonge kinderen hebben vaak nog geen angst om in een vreemde taal te praten, zingen of een spelletje te doen.”

Kwaliteit voorop

Het is daarbij wel van belang dat een school minimaal een uur in de week lesgeeft in het Engels en dat kinderen de kans krijgen om zelf ook te spreken. Daarnaast is de taalvaardigheid en taalrijkdom van de docenten een belangrijke succesfactor. Het gaat niet alleen om het spreken van correct Engels, maar ook om bijvoorbeeld het kennen van meerdere synoniemen van een woord. Uit eerder onderzoek bleek namelijk dat zelfs de jongste leerlingen zich prima ontwikkelen als er voldoende tijd aan het Engels wordt besteed en de leerkracht een goede taalvaardigheid heeft.

We stimuleren scholen en leerkrachten daarom om te voldoen aan de landelijke standaard voor vroeg vreemdetalenonderwijs en om een keurmerk te behalen.

Vroeg vreemdetalenonderwijs

Vvto-scholen geven hun leerlingen vanaf groep 1 les in een vreemde taal. Inmiddels staan er 1150 scholen bij ons geregistreerd die vroeg Engels aanbieden. Daarnaast zijn er nog zo’n 140 scholen die Duits of Frans geven op de basisschool. In de praktijk kunnen het er nog meer zijn, want niet elke school is bij Nuffic bekend.

Eerst spreken, dan schrijven

De taal op een natuurlijke manier leren staat voorop bij vroeg vreemdetalenonderwijs. In de onderbouw draait het om het begrijpen en spreken. In de hogere groepen leren kinderen ook lezen en schrijven in de vreemde taal.

Wettelijk is het toegestaan tot 15% van de lestijd in het Engels, Frans of Duits te geven. Dat komt neer op zo’n 3 uur per week.

Pilot tweetalig primair onderwijs

Uit het onderzoek van Goriot blijkt ook dat méér lesuren Engels leidt tot betere resultaten. Daar is Nuffic het mee eens. In de pilot tweetalig primair onderwijs, die loopt tot 2023 op 19 basisscholen, krijgen leerlingen 30 tot 50% van de tijd les in het Engels. De tussentijdse resultaten zijn veelbelovend. De leerlingen die deelnemen aan de pilot laten een significant grotere toename zien in de beheersing van het Engels. In Nederlands en rekenen presteren zij niet significant anders dan de controlegroepen.

Lees meer over vroeg vreemdetalenonderwijs

Nog meer nieuws over internationalisering in onderwijs? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.

“Het moment om het internationaliserings-beleid onder de loep te nemen”

26 mei 2020
Berita Cornelissen, rector van een scholengemeenschap, over de gevolgen van de coronacrisis

Gratis online modules en lesideeën: #inspiratie

13 april 2020
3 x online lesinspiratie

Conferentie: 'Taal en wereldburgerschap in het basisonderwijs? Yes, ja bitte, oui!'

11 september 2020 09:00 - 16:30
De ReeHorst, Ede
Wil je beginnen met wereldburgerschap, vvto of uitwisselen? Of ben je toe aan de volgende stap? Kom dan naar dé conferentie over internationalisering in het primair onderwijs.