Kamernood stuit op heftig protest

De LSVb opende vorige week in Utrecht The Student Camping om aandacht te vragen voor de kamernood onder internationale studenten.
Studentenprotest in Groningen

De studentenvakbond vraagt zich af waarom instellingen actief blijven werven, als ze studenten niet aan een kamer kunnen helpen.

De LSVb dringt in een persbericht aan op een structurele oplossing en vindt dat gemeentes, universiteiten en woningcorporaties meer samen moeten werken om de kamernood te verhelpen.

Ook Ardin Mourik-Geluk, directeur van Kences, het kenniscentrum en samenwerkingsverband van studentenhuisvesters, juicht het toe als het huisvesten van internationale studenten een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt.

“Vroeger waren de stichtingen voor studentenhuisvesting veel meer gekoppeld aan instellingen, net als in het buitenland. De huidige corporaties zijn wat uit het blikveld geraakt, ook bij het ministerie. De instellingen voelen zich nu soms iets te weinig verantwoordelijk”, zei hij al eerder in Transfer.

Afhankelijk van huisvesters

In hetzelfde artikel wijzen instellingen erop dat zij nu juist afhankelijk zijn van de huisvesters. Zo zegt Timo Kos, directeur Onderwijs & Studentenzaken van de TU Delft: “Wij mogen zelfs niet bouwen op onze eigen grond. Dus moeten we op zoek naar goede samenwerking met de huisvesters. Zien die te veel risico, dan bouwen ze niet.”

Transfer artikel "We lopen achter de feiten aan" ‌ (2.9 MB)

Housing hotline

Eind juli lanceerde de LSVb samen met het Erasmus Student Network al de Housing Hotline om internationale studenten te helpen met problemen rond huisvesting. Ook zullen de initiatiefnemers de vragen en klachten bundelen in een rapport, dat online gepubliceerd zal worden.

De meeste vragen en klachten, tot nu toe ruim 100, komen van “studenten in paniek” die in Utrecht en Amsterdam gaan studeren en nog geen kamer hebben kunnen vinden, zegt Pieter ten Broeke, vicevoorzitter van de LSVb.

De LSVb en ESN verwachten in de loop van de maand meer vragen te ontvangen. Ten Broeke: “Tegen die tijd zullen veel mensen wel een kamer hebben, maar krijgen we waarschijnlijk te maken met klachten van kwalitatieve aard: over huurrechten, te veel moeten betalen voor een kamer, intimidatie door verhuurders.”

Nederlandse studenten bezorgd

Onlangs pleitte de Amsterdamse SP-wethouder Laurens Ivens voor het beperken van de instroom van internationale studenten. Door de sterke groei van het aantal internationale studenten en de daardoor toenemende kamernood, zouden Nederlandse studenten tegen buitenlandse studenten uitgespeeld worden.

De SP stelde begin augustus al Kamervragen over de schaarste aan studentenkamers en de groei van het aantal internationale studenten. Ook een demonstratie voor het Academiegebouw van de RUG op 8 september, was medegeorganiseerd door ‘jong in de SP’.

Demonstratie tegen de kamernood voor het Academiegebouw van de RUG. (foto: Jan Hendrik van der Veen)

Ten Broeke van de LSVb merkt dat Nederlandse studenten zich zorgen maken. “Op onze Housing Hotline kregen we verschillende reacties van Nederlandse studenten die aangaven dat de problemen voor Nederlandse studenten ook nog erg groot zijn. Dat is opmerkelijk, het gebeurt niet zo snel dat Nederlandse studenten reageren wanneer we iets voor internationale studenten doen.”

Structureel tekort

Ook Nuffic signaleert dat het voor internationale studenten lastig kan zijn om geschikte huisvesting te vinden. Er is een structureel tekort aan kamers en de huurprijzen zijn vaak hoog. Internationale studenten vinden niet altijd de juiste informatie, bijvoorbeeld over hun rechten en plichten als huurder. Omgekeerd zien we dat verhuurders niet altijd open staan voor de internationale student.

Wat doet Nuffic?

We werken samen met alle betrokken partijen om te zorgen dat Nederlandse en internationale studenten gelijke toegang krijgen tot informatie en een woning.

  • Via de website Study in Holland maken we internationale studenten wegwijs bij het zoeken naar woonruimte.
  • De Nuffic Neso-kantoren organiseren pre-departure meetings waar ze de internationale student voorbereiden op hun studieverblijf in Nederland.