Kamer wil nieuw actieplan studentenhuisvesting

De Tweede Kamer wil dat alle betrokken partijen bij studentenhuisvesting tot een nieuw landelijk actieplan komen.

Een motie van GroenLinks en SP die daartoe opriep, nam de Kamer op 13 december aan.

Tijdens het dertigledendebat over internationalisering dat de Tweede Kamer op 11 oktober voerde, kwam de kamernood onder internationale studenten aan bod. Samen met Zihni Őzdil (GroenLinks) diende SP-Kamerlid Frank Futselaar een motie in waarin de regering wordt verzocht om met alle partners in de keten van studentenhuisvesting tot een nieuw actieplan te komen en dit te faciliteren. Voormalig ministers Plasterk en Bussemaker lieten toen weten dat zij ‘diep, diep demissionair’ waren en dit aan hun opvolgers overlieten.

Welkome steun

Directeur Ardin Mourik van Kences, de koepel van huisvesters, is blij met de aangenomen motie. “Kences roept al langer op tot een actiegerichte aanpak, met name rondom internationale studenten. Deze motie is een welkome steun in de rug voor een actieplan waar alle betrokken partijen meewerken aan voldoende, goede en betaalbare huisvesting voor alle studenten”, meldt de website van Kences.

Minister van Engelshoven vindt dat hogescholen en universiteiten het voortouw moeten nemen bij de huisvesting van internationale studenten, aldus ScienceGuide. Dat blijkt uit de beantwoording van Kamervragen van de Kamerleden Voortman en Őzdil (beiden GroenLinks). Volgens de bewindsvrouw ligt de verantwoordelijkheid op lokaal niveau en horen onderwijsinstellingen een grote rol te spelen in het samenbrengen van verschillende betrokken partijen.

‘Wij verwachten dat kennisinstellingen afspraken maken met studentenhuisvesters en gemeenten om de huidige en toekomstige instroom van internationale studenten te kunnen accommoderen en dat kennisinstellingen met gemeenten om tafel gaan om te kijken in hoeverre de ambities ten aanzien van buitenlandse studenten opgenomen kunnen worden (of passen in) de gemeentelijke woonvisie en prestatieafspraken”, aldus de minister.

Obstakels wegnemen

Het kabinet onderstreept in het regeerakkoord het belang van internationale studenten voor het Nederlandse onderwijs, maar heeft ook oog voor de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Huisvesting is een duidelijk voorbeeld daarvan, merkt ook Nuffic. Voor internationale studenten kan het lastig zijn om geschikte huisvesting te vinden. Er is in veel steden een tekort aan kamers en de huurprijzen zijn vaak hoog.

Internationale studenten vinden niet altijd de juiste informatie, bijvoorbeeld over hun rechten en plichten als huurder. Nuffic werkt nauw samen met andere partijen om obstakels weg te nemen en om de verwachtingen van studenten te managen door ze te voorzien van goede informatie.

Het eerdere Landelijke Actieplan Studentenhuisvesting liep van 2011 tot 2016. Het plan was bedoeld om meer kamers te realiseren en de samenwerking tussen de betrokken partijen te versterken.

Lees ook het artikel 'Kamers op de campus' in het nieuwe nummer van Transfer.

Transfer jaargang 25 - nummer 2 - pagina 11‌ (1.6 MB)