Internationals in medezeggenschap – de belangrijkste obstakels

meer over:
Experts spreken vandaag over internationale studenten in medezeggenschap op een ISO-bijeenkomst. Bestuurslid Nina de Winter: “Een Engelse samenvatting volstaat niet voor een discussie.”

Een lid van de universiteitsraad stelt een vraag in het Engels en krijgt antwoord van de rector in het Nederlands. Omdat de tolk al weg is, kan de Noor daar niet op reageren. Hij maakt bezwaar, maar de rector blijft bij zijn standpunt: de bestuurstaal is Nederlands.

Dit voorval leidde onlangs tot ophef in de Leidse universiteitsraad. En niet alleen Leiden worstelt met het toegankelijk maken van de medezeggenschap voor internationale studenten, ook elders is dit onderwerp van discussie. Reden voor het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) om dit onderwerp aan de orde te stellen tijdens een dag voor iedereen die iets met medezeggenschap te maken heeft.

Discussie

Taal vormt de belangrijkste belemmering, vertelt Nina de Winter, bestuurslid van het ISO. Sommige instellingen zijn overgestapt op vergaderen in het Engels. Ideaal voor internationale studenten, maar voor anderen is het soms behelpen. “Discussiëren in een vreemde taal is lastig”, zegt De Winter.

Elders, zoals in Leiden, is een tolk aanwezig. Zo’n live vertaling van wat er wordt gezegd werkt goed, weet De Winter uit haar tijd in de Groningse universiteitsraad. Dan moeten de stukken wel volledig in het Engels beschikbaar zijn. “Alleen een samenvatting is onvoldoende om een discussie te kunnen voeren”, zegt De Winter. “Maar voor beleidsafdelingen valt het niet mee om alles in het Engels te schrijven of te vertalen.”

Lastig te regelen

Ook als de taal geen obstakel is, blijft het volgens De Winter lastig om daadwerkelijk internationale studenten te interesseren. Dat medezeggenschap tijd kost, is voor hen vaak een groot bezwaar. “Ze moeten een bepaald aantal studiepunten behalen voor hun visum, of ze krijgen maar voor een beperkte periode een beurs of een lening.”

Bij Nederlandse studenten kan DUO rekening houden met een medezeggenschapsjaar. Ook kunnen zij op meer steun uit hun omgeving rekenen, denkt De Winter. “Hun ouders hebben er eerder begrip voor. Voor internationale studenten is het echt een ding om actief te worden. De cultuur van medezeggenschap moet soms nog landen. Wij willen die mogelijkheid meer promoten.”

Gedeelde verantwoordelijkheid

Hoeveel internationale studenten er nu actief zijn in de medezeggenschap, weet De Winter niet. Wel dat het er meer moeten worden. En omdat de obstakels zo divers zijn, ziet zij dat als een gedeelde verantwoordelijkheid van studenten, instellingen en overheid.

“Bij het aanbieden van Engelstalig onderwijs is aanvankelijk vergeten dat internationalisering ook moet worden ingebed in het beleid, en dat er veranderingen in de organisatie nodig zijn. Daarin loopt Nederland achter”, zegt De Winter, “daar ben ik heilig van overtuigd.” Maar zij is wel hoopvol. “Ik merk dat dit onderwerp steeds meer op de kaart staat.”

Nuffic Congres: kies nu je workshops en presentaties

17 juni 2019
Volledig programma met meer dan 40 workshops en presentaties online.

Appels en peren

10 december 2018
Elke dag werken 33 mensen bij Nuffic aan het waarderen van diploma’s van studenten en alumni vanuit de hele wereld. Dit jaar viert de afdeling onderwijsvergelijking haar zestigste verjaardag.