Internationalisering in het regeerakkoord

Kabinet Rutte III is op 26 oktober beëdigd. Volgende week debatteert de Tweede Kamer over de regeringsverklaring.

Een ding is al duidelijk: internationalisering krijgt veel aandacht in het nieuwe regeerakkoord. Nuffic ziet ernaar uit de ambities samen met de verantwoordelijke departementen te verwezenlijken.

Buitenlandse studenten blijven welkom. Het nieuwe kabinet wil het Nederlandse hoger onderwijs aantrekkelijker voor hen maken. De toegankelijkheid moet wel behouden blijven. Voor Nederlandse studenten moet het makkelijker worden om een studie te volgen in het buitenland.

Verengelsing

Tegelijkertijd kondigt het nieuwe kabinet aan dat het scherper gaat toezien op de naleving van de wet dat opleidingen alleen Engelstalig zijn wanneer dit een toegevoegde waarde heeft en als de kwaliteit voldoende is. Bovendien moeten er voldoende Nederlandstalige opleidingen zijn.

Nuffic onderschrijft dat initiatief. Het toenemende gebruik van Engels in het onderwijs zien wij als een positieve ontwikkeling. Goed onderwijs in een andere taal biedt studenten de mogelijkheid om hun taalvaardigheid te verbeteren en hun perspectief op de wereld te vergroten. Maar er moet een visie zijn op wat een goede balans is tussen het Nederlands en Engels met aandacht voor taalvaardigheid, internationale competenties en toepassing per vakgebied.

Engels in het hoger onderwijs instrumenteel voor internationale ervaring(100 kB)‌ (100.1 kB)

In juli 2017 publiceerde de KNAW het rapport ‘Nederlands en/of Engels. Taalkeuze met beleid in het Nederlandse hoger onderwijs’. De Tweede Kamer stelde naar aanleiding van deze verkenning in oktober een aantal schriftelijke vragen. De nieuwe minister Ingrid van Engelshoven, die hoger onderwijs in haar portefeuille heeft, zal deze vragen beantwoorden.

Vestigingsklimaat

Het nieuwe kabinet spreekt ook de ambitie uit om internationaal talent aan Nederland te binden en wil het vestigingsklimaat voor bedrijven en onderzoekers versterken. Rutte III onderschrijft ook het belang van de beschikbaarheid van goed internationaal onderwijs.

Om internationaal talent aan Nederland te binden is het belangrijk dat obstakels zoals regelgeving en huisvesting, worden weggenomen. Een nieuwe fase voor Make it in the Netherlands! (een gezamenlijk actieplan om internationaal talent aan Nederland te binden) kan volgens Nuffic hieraan bijdragen.

30% regeling

De zogenaamde 30% regeling wordt ingeperkt. Deze regeling maakt het mogelijk dat werknemers uit het buitenland 30% van hun loon belastingvrij ontvangen. De looptijd van deze regeling wordt ingekort van 8 naar 5 jaar. Uit een evaluatie bleek dat ongeveer 80% van de gebruikers de regeling 5 jaar of minder gebruikt.

Meer geld voor OS

Voor ontwikkelingssamenwerking komt er 1,75 miljard bij over 4 jaar. 750 miljoen daarvan is een reparatie van de bezuinigingen die Rutte II voor de komende jaren had gepland. Nederland komt daardoor weer dichter in de buurt van de internationale norm die vraagt om 0,7% van het Bruto Nationaal Inkomen te besteden aan ontwikkelingssamenwerking.

Daarnaast zet Rutte III in op bestrijding van de root causes of migration en onderwijs aan vluchtelingenkinderen bij opvang in de regio. Nuffic draagt nu al bij aan deze doelstellingen met het door de Europese commissie gefinancierde HOPES programma. De thema’s sluiten ook op het nieuwe kennisontwikkelingsprogrammavan het ministerie van Buitenlandse zaken dat door Nuffic wordt beheerd.

Diplomawaardering tijdens COVID-19

20 mei 2020
Wat zijn de mogelijke gevolgen van COVID-19 op de erkenning van diploma's? Wereldwijde samenwerking zorgt voor eenduidigheid.

‘Universiteiten laten zich nu wereldwijd van hun beste kant zien’

17 april 2020
Bert van der Zwaan over de gevolgen van de coronacrisis

EAIE-conferentie 2020

13 oktober 2020 09:00 - 16 oktober 2020 17:00
Fira Barcelona, Barcelona
Jaarlijkse Europese netwerkconferentie voor hoger onderwijs.