Internationaliseren is van elkaar leren

Docenten spelen een cruciale rol in de voorbereiding van studenten op een leven als burger in een multiculturele samenleving en als medewerker in internationale omgevingen.
Internationaliseren is van elkaar leren2

Docenten moeten het goede voorbeeld geven aan hun studenten en zelf ook internationale competenties hebben. Hiervoor kunnen ze zelf naar het buitenland gaan, buitenlandse docenten en studenten hier uitnodigen, of samenwerken met internationaal georiënteerde bedrijven in de eigen regio. Zo leert iedereen van elkaar, vertellen BVMBO-voorzitter Marjolein Held en AOb-bestuurder Tamar van Gelder.

Marjolein Held

Voorzitter Beroepsvereniging Opleiders MBO (BVMBO)

"Ook als je niet naar het buitenland gaat, krijg je te maken met internationalisering. We leven immers in een multiculturele samenleving. Iedereen kan bijvoorbeeld ziek worden. Dan moet je als verpleegkundige weten hoe je met mensen uit andere culturen omgaat. Daar moeten we jongeren op voorbereiden. Voor studenten is bijvoorbeeld een buitenlandstage een heel goede ervaring. Om anders naar hun vak te kijken, maar ook om zelfstandig te worden. Veel mbo’ers wonen nog thuis en leren er veel van als ze een poos in een andere omgeving zijn."

"Docenten hebben hierbij een sterke voorbeeldrol. Maar niet elke docent heeft internationalisering op het netvlies staan. Het kan ook best lastig zijn. Zo doorkruist een buitenlandstage het standaard onderwijsprogramma. Dat zorgt voor extra werkdruk om te regelen dat de studenten hun lessen kunnen blijven volgen."

"Individuele docenten spelen hierbij een belangrijke rol. Als zij meedoen met bijvoorbeeld docentenuitwisseling, brengen ze die ervaring naar de school. Zo deed ik vanuit het Koning Willem I College mee aan een uitwisselingsproject met scholen in Estland en Litouwen. Als docenten maakten we samen onderwijsmateriaal in het Engels. Je krijgt een kijkje in andermans keuken. Hoe richten zij hun onderwijs in? Wat is hun visie op het vakgebied? Zo leer je van elkaar en zie je de sterke punten van ons eigen onderwijs."

Tamar van Gelder

Bestuurslid Algemene Onderwijsbond (AOb)

"Interculturele competenties zijn heel belangrijk. Voor beroep, vervolgopleiding en zeker ook burgerschap. Vooral in grote steden hebben docenten in de klas al te maken met verschillende culturele achtergronden. Daar moeten ze zelf goed mee omgaan en kijken hoe ze studenten daarin kunnen begeleiden. Docenten kunnen bijvoorbeeld mee als stagebegeleiding. Zo hebben wij met een groep managementstudenten werkervaring opgedaan in hotels op de Canarische eilanden. De werkprocessen die docenten daar zagen, verwerken ze in hun onderwijs."

"Ervaringen uitwisselen tussen docenten kan overigens ook zonder te reizen."

"Het is ook goed om anderen juist hier uit te nodigen en te laten zien hoe wij werken. In het buitenland is men namelijk vaak jaloers op onze “vocational education and training” – het beroepsonderwijs. Ervaringen uitwisselen tussen docenten kan overigens ook zonder te reizen, bijvoorbeeld door online samenwerkingsprojecten te organiseren."

"Scholen langs de grens zijn vaak meer bezig met internationalisering. Dan is de stap kleiner om contact te leggen met bijvoorbeeld Duitsland. Ik ben blij als scholen daarvoor kiezen. Als team kun je bijvoorbeeld een deel van het professionaliseringsbudget inzetten voor internationalisering. Zodat docenten zichzelf op dit gebied verder kunnen ontwikkelen."

Dit artikel verscheen eerder in de Mbo-krant.

'Onderwijs in wereldburgerschap nu belangrijker dan ooit'

8 mei 2020
Karen Peters, bestuurder basisonderwijs en lid adviesraad Nuffic, over de gevolgen van de coronacrisis.

“Meer kansengelijkheid door onderwijs in wereldburgerschap”

2 maart 2020
Joana da Silveira Duarte is per 1 maart benoemd tot bijzonder hoogleraar Wereldburgerschap en tweetalig onderwijs aan de Universiteit van Amsterdam. De expert in meertaligheid gaat een nieuwe aanpak ontwikkelen voor het onderwijs in wereldburgerschap.

Conferentie: 'Taal en wereldburgerschap in het basisonderwijs? Yes, ja bitte, oui!'

11 september 2020 09:00 - 16:30
De ReeHorst, Ede
Wil je beginnen met wereldburgerschap, vvto of uitwisselen? Of ben je toe aan de volgende stap? Kom dan naar dé conferentie over internationalisering in het primair onderwijs.