Huisvesting van internationale studenten: meer samenwerking, betere voorlichting

De huisvesting van internationale studenten verloopt nog steeds niet bepaald vlekkeloos in de studentensteden. Toch is er het afgelopen jaar ook het een en ander verbeterd.
Studenten in woning

De kranten stonden er de afgelopen weken bol van. Met name de grote aluminium tenten, die de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) als noodopvang had geregeld, riepen kritiek op. Als reactie daarop startten studenten van de Democratische Academie Groningen (DAG) een couchsurfing-initiatief. Toch is RUG-woordvoerder Jorien Bakker, ondanks de kritiek, niet ontevreden over de voorzieningen die de universiteit dit seizoen voor internationale studenten heeft getroffen. “We wisten dat we niet voldoende plek zouden hebben voor alle studenten”, zegt Bakker. ”Daarom hebben we aan het begin van de zomer ervoor gezorgd dat we faciliteiten achter de hand hadden voor noodopvang. Met de tenten en een hotelboot konden we toch een aantal studenten opvangen. Samen met het initiatief van DAG blijkt dit nu ruim voldoende.”

Noodopvang in de Bijlmerbajes

In Amsterdam komen internationale studenten in noodopvang terecht in bungalows op recreatiepark Spaarnewoude en in de voormalige Bijlmerbajes, in totaal 220 tijdelijke extra kamers. “De studenten kunnen er weliswaar slechts een halfjaar blijven, maar van daaruit is het gemakkelijker om een kamer te vinden”, legt woordvoerder Hans den Boer van de Universiteit van Amsterdam (UvA) uit.

Ook in Utrecht zijn voor internationale studenten tijdelijk bungalows in een vakantiepark gereserveerd, en enkele kamers in een hostel.

Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting

Afgelopen juni stuurde minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer een brief, waarin ze gemeenten, onderwijsinstellingen en woningcorporaties opriep om lokaal samen te werken, voor zover dat niet al gebeurt. In de brief, die mede ook door Nuffic is ondertekend, wordt ook een nieuw Actieplan Studentenhuisvesting aangekondigd. In dit Actieplan wordt benadrukt dat lokale afspraken tussen gemeenten, huisvesters en onderwijsinstellingen cruciaal zijn voor de aanpak van het probleem. Er is immers niet één partij verantwoordelijk. Daar heeft de minister vorige week Kamervragen over beantwoord.

Studentenvakbond LSVb is er sceptisch over. “Ook in het Actieplan 2011-2016 stond dat dat deze partijen beter zouden gaan samenwerken”, aldus woordvoerder John van Harten. “Daar is nog niet genoeg van terecht gekomen.”

Permanente studentenwoningen

Overigens zijn zowel in Groningen als in Amsterdam onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en de gemeente al jaren met elkaar in overleg over permanente studentenwoningen. Den Boer: “We hebben met alle hoger onderwijsinstellingen en twee woningcorporaties in Amsterdam de Coalitie Kennisstad opgericht, waarmee we het structurele tekort van 11.000 betaalbare studentenplekken onder de aandacht van de politiek brengen. Gelukkig zien we deze ambitie terug in het coalitieakkoord van het nieuwe stadsbestuur.”

Maar eenvoudig is het niet. De woningmarkt in Amsterdam staat immers stevig onder druk. De UvA wil daarom ook met Almere afspraken maken over de realisatie van een studentencampus voor internationale studenten. “Het vinden van een stuk grond om een studentencomplex te bouwen is niet eenvoudig. Hopelijk is dat in Almere net iets makkelijker.”

Ook Groningen werkt structureel aan meer huisvesting voor studenten. Er zijn momenteel veel studentenwoningen in aanbouw in de stad, zegt Bakker. De universiteit, Hanzehogeschool en gemeente hebben samen een projectleider aangetrokken die de afgelopen maanden zoveel mogelijk extra kamers heeft gerealiseerd op de particuliere markt. “We hadden gehoopt op 500 tot 800 kamers, dat zijn er 450 geworden. Dit kost nu eenmaal tijd. Bovendien heeft de aardbevingsproblematiek de boel de laatste jaren extra vertraagd.””

Voorlichting

Alle drie de universiteiten hebben afgelopen jaar gewerkt aan de voorlichting over huisvesting aan internationale studenten. “We hebben extra voorlichtingsmedewerkers aangetrokken, om buitenlandse studenten te helpen een kamer te vinden”, vertelt Maarten Post van de Universiteit Utrecht. “We kunnen nu eenmaal niet iedereen aan een gereserveerde kamer helpen. Daarom adviseren we ook om uit te wijken naar Nieuwegein of Amersfoort. Dan wordt het al makkelijker.”

Volgens Van Harten van de LSVb kan de communicatie vanuit de instellingen echter nog beter. “Naar ons idee worden In sommige steden studenten bijvoorbeeld doorverwezen naar studenthotels, waar ze niet altijd huurrechten hebben. Wij vinden dat universiteiten hen daar niet naar moeten verwijzen.”

Study in Holland

Ook Nuffic speelt een rol op het gebied van informatievoorziening richting de internationale student. Via Study in Holland geven we neutrale en betrouwbare informatie over het woonsysteem in Nederland en tips bij het vinden van een kamer. Ook via onze Neso kantoren geven we voorlichting aan kandidaat internationale studenten over het vinden van passende huisvesting. Het advies is om direct te beginnen met de zoektocht zodra zij weten dat ze zijn toegelaten tot de opleiding.

Het tekort aan studentenhuisvesting is een langer bestaand probleem. De komst van meer internationale studenten heeft gevolgen voor de vraag naar studentenhuisvesting. Zij hebben nu eenmaal geen terugvaloptie en moeten daarom zo snel mogelijk een kamer vinden. Om mee te denken over oplossingen, neemt Nuffic deel aan de overleggen van het Landelijk Platform Studentenhuisvesting. Ook leveren we een inhoudelijke bijdrage aan de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting, waarvan we binnenkort de nieuwste versie verwachten.